Hukum Hakam Korban (2)

Haiwan yang disukai dan lebih utama untuk dikorbankan Hendaknya haiwan yang dikorbankan adalah haiwan yang gemuk dan sempurna. Dalilnya adalah firman Allah ta’ala yang ertinya, “…barangsiapa yang mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati.” (Qs. Al Hajj: 32) Berdasarkan ayat ini Imam Syafi’i rahimahullah menyatakan bahawa orang yang berkorban disunnahkan untuk… Read More Hukum Hakam Korban (2)

Hukum Hakam Korban (1)

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman yang ertinya, Maka solatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah haiwan.” (Qs. Al Kautsar: 2) Syaikh Abdullah Alu Bassaam menyatakan, “Sebahagian ulama ahli tafsir menyatakan; yang dimaksud dengan menyembelih haiwan adalah menyembelih haiwan korban setelah solat Ied.” Pendapat ini dinukil daripada Qatadah, Atha’ dan Ikrimah (Taisirul ‘Allaam, 534, Taudhihul Ahkaam IV/450, &… Read More Hukum Hakam Korban (1)

Cara korban

1. Saya ingin tahu cara melakukan korban yang dianjurkan sebab saya dengar kita perlu ada (hadir bersama orang yang menguruskan korban) semasa nak masuk bahagian bagi lembu, memilih lembu dan berbagai untuk proses akad (sayapun kurang faham). 2. Selepas itu semasa proses penyembelihan perlukah kita ada dan sama-sama melapah daging. Kalau ya, bolehkah diwakilkan? Mewakilkan… Read More Cara korban

Bolehkah Bergotong Royong dalam Korban

BOLEHKAH BERGOTONG ROYONG DALAM BERKORBAN Oleh Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta Pertanyaan Lajnah Da’imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya : Bolehkah bergotong-royong dalam berkorban ? Berapa jumlah kaum muslimin seharusnya dalam bergotong-royong melakukan korban? Apakah mesti daripada satu keluarga ? Dan apakah bergotong-royong semacam itu bid’ah atau tidak?