Hukum Adat

apakah yang dimasudkan dengan adat muhkamah?dan adakah ia hukum yang qatie? contohnya tempat tersebut makruf orang memandang gitar sebagai haram…maka benarkah kita akan mendapat dosa jika mbermin gitar dikawasan tersebut? jawapan:

Maksud kaedah bila bercampur yang halal dan yang haram maka yang haram akan menang

Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah bila bercampur yang halal dan yang haram maka yang haram akan menang.Saya cuba kaitkan kaedah ini dengan beberapa sistem pinjaman al-mudharabah yang dikeluarkan beberapa bank konvensional yang mengamalkan riba. Apakah kaedah fikah ini terpakai didalam menghuraikan halal-haram sistem bank riba yang memberi pinjaman al-mudharabah ini. Apakah dibolehkan al-mudharabah yg dianjurkan… Read More Maksud kaedah bila bercampur yang halal dan yang haram maka yang haram akan menang

Peranan Qias di dalam ibadah

Oleh Hafiz Firdaus Abdullah Assalamualaikum waRahmatullah, Izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbicara tentang peranan qiyas dalam ibadah. Tujuan saya ialah membetulkan perbuatan sebahagian umat Islam yang suka mereka-cipta amal ibadah yang baru, lalu mereka membenarkannya atas alasan “qiyas” kepada ibadah yang secara asli digariskan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih.

Panduan Tarjih

Akum, budaya mentarjih nampaknya tidak subur di Msia. Saya sendiri x boleh memberikan jwapan bila ditanya apakah tarjih,siapa blh mentarjih dsb. Ada beberapa persoalan yg minta dibincangkan: 1- bagaimana melakukan tarjih? 2-apakah semua perkara boleh ditarjih? 3-siapa boleh mentarjih? 4-bagaimana menerangkan kpd masyarakat bahawa mentarjih bukan menafikan mzhab atau menghina ulama mazhab? diharap perbincangan fiqh… Read More Panduan Tarjih

The Fiqh Principle of Istihala – Changing from impure to pure

The following is the transcription of the lecture given by Shaykh Muhammad Bazmool (hafidhahullah) : The Fiqh Principle of Istihala – Changing from impure to pure (Taken entirely from a dars given by Sh. Muhammad Bazmool, Professor at Umm ul Qura Makkah translated by Moosa Richardson and a fatwa given by Shaykh al-Albaani) Istihala is… Read More The Fiqh Principle of Istihala – Changing from impure to pure

Dye Rambut, Kahwin Khunsa, Feqh tarjih

Assalamualaikum : 1. Hukum mewarnakan rambut dengan pewarna rambut yang ada di pasaran sekarang 2. hukum perkahwinan khunsa adakah sah, sama ada khunsa mengahwini lelaki atau perempuan. 3. Bagaimana dengan masalah tarjih yang berbeza pada satu-satu masalah. Maksudnya pada satu masalah khilafiah ada beberapa tarjih yang berbeza daripada beberapa pertarjih. Bagaimana boleh berlaku masalah seperti… Read More Dye Rambut, Kahwin Khunsa, Feqh tarjih