Kehebatan Imam Yahya bin Ma’in dalam ilmu Hadis.

Kehebatan Imam Yahya bin Ma’in dalam ilmu Hadis. Imam az-Zahabi dalam kitabnya “Siyar A’lamun Nubala” menyatakan: “beliau ialah al-Imam al-Hafiz al-Jihbiz (pakar hadis), Sayyidul Huffaz, Malikul Huffaz, Syeikhul Muhaddisin, Abu Zakariyya, Yahya bin Ma’in bin Aun bin Ziad bin Bistom. Beliau bukanlah berketurunan arab, cumanya beliau menjadi wala’ (dan dianggap sebahagian daripada) Bani Mur (satu… Read More Kehebatan Imam Yahya bin Ma’in dalam ilmu Hadis.