Tidak wajib solat JUmaat apabila sudah solat raya

Solat Hari Raya Menggantikan Solat Jumaat Dalil yang menunjukkan wajibnya ialah solat Hari Raya dapat menggugurkan kewajipan solat Jumaat apabila Hari Raya jatuh pada Jumaat. Nabi sallallahu ‘alihi wa-sallam bersabda: “Telah berkumpul pada hari kamu ini dua hari Raya. Sesiapa telah (Bersolat Hari Raya), dia telah menyempurnakan dari solat Jumaat dan sesungguhnya kita telah dikumpulkan”.… Read More Tidak wajib solat JUmaat apabila sudah solat raya

Mufaraqah Solat Jumaat

2- seorang bertaraf ustaz beritahu bahawa seorang yg uzur ( tua, sakit kaki dll) dalam solat jumaat boleh mufaraqah dalam rakaat kedua. dia hanya perlu bersama imam satu rakaat shj dan rakaat ke2 dia menghabiskan solat jumaat lebih awal dr imam. ada dalilkah qaul ini? jkk jawapan:

Solat Jumaat tak cukup 40 Orang

Saya adalah seorang yang bekerja disalah satu perusahaan pelayaran di United States, kapal berlayar walaupun hari Jumaat. Pertanyaan: Apakakah kami (tidak lebih dari 10 orang muslim) boleh mengadakan shalat Jumaat atau mengerjakan shalat Dhzuhur saja, mengingatkan diantara kami juga tidak punya kebolehan untuk boleh berkhutbah. A W Jawapan

Tidur Waktu Khutbah Jumaat

Assalaamu’alaikum Wr Wb Begini ustadz. Biasanya kalau saat kutbah jum’at, ramai para jama’ah (termasuk saya) yang tertidur. dan begitu selesai khutbah langsung bangun dan segera sholat jum’at. Bagaimana dengan sholat jum’at saya? Apa perlu wudhu lagi? Mohon penjelasan. Terima kasih Wassalaam Abdullah Jawapan

Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang hanya sempat bertasyahud di dalam solat Jumaat.

Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang hanya sempat bertasyahud di dalam solat Jumaat. Soalan: Apakah yang perlu dilakukan oleh seorang yang tidak sempat untuk solat Jumaat ( kerana datang lewat) kecuali hanya sempat bertasyahud sahaja? Bagaimana pula keadaannya seorang yang tidak dapat hadir atau datang lewat ini disebabkan oleh sebab-sebab yang diluar batas kemampuannya… Read More Apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang hanya sempat bertasyahud di dalam solat Jumaat.