Belajar Solat Jemaah (2)

HUKUM SOLAT BERJEMAAH. Ulama berbeza pendapat tentang hukumnya. Pendapat Pertama : Fardhu Kifayah. Ini pendapat Imam Syafii, Abu Hanifah, jumhur ulama Syafiiyah terdahulu dan kebanyakan ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata,“Zahir perkataan Syafii, solat berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Inilah pendapat kebanyakan ulama terdahulu di kalangan ulama Syafiiyah, Hanafiyah serta Malikiyah.” [Fathul Bari,… Read More Belajar Solat Jemaah (2)

Belajar Solat Jemaah (1)

Jumlah Minimum Di Dalam Solat Jemaah Ibnu Qudamah menyatakan,“Solat jemaah dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kami belum menemui perbezaan pendapat dalam masalah ini.” [Al Mughni 3/7] Ibnu Hubairoh berkata, “Para ulama bersepakat, batasan minimum solat jemaah ialah dua orang. Iaitu imam dan seorang makmum yang berdiri di sebelah kanannya.” [Al-Ifshah An Ma’anish Shihah,… Read More Belajar Solat Jemaah (1)

Saf Wanita.

Rasulullah bersabda: ‘Sebaik-baik saf bagi lelaki ialah saf yang pertama dan seburuk-buruknya saf yang terakhir, manakala sebaik-baik saf bagi wanita ialah saf yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah saf yang pertama.’ (Riwayat Muslim). saya tidak jelas tentang saf wanita, jawapan:

Imam Buruk Akhlak

Saya pernah mendengar ustaz saya beritahu bahawa sekiranya seseorang itu menjadi imam dan kita kata imam itu mempunyai akhlak yang x baik atau lain kata bermasalah, kita tak boleh solat berimamkannya kerana solat kita akan jadi x sah. Apakah benar perkara ini? mohon penjelasan drpd panel feqh. jawapan: