Larangan Menjadikan Bahagian Kurban Sebagai Upah

Oleh : Mohd. Asri Zainul Abidin (moasriza@yahoo.com) Menjelang musim hariraya kurban, maka peringatan-peringatan yang berdasarkan kepada as-Sunnah perlu diulangi agar para pelaksanaannya tidak melanggari batasan yang digariskan. Seluruh para fuqaha bersependapat bahawa adalah haram hukumnya daging sembelihan kurban(al-Adhiyah) itu dijual. Kata Ibn Rusy di dalam Bidayah al-Mujtahid: “Pada pengetahuanku para ulama telah sepakat bahawa tidak… Read More Larangan Menjadikan Bahagian Kurban Sebagai Upah