Adakah Alkohol Najis

Para pembaca yang semoga dirahmati Allah, khomr (segala sesuatu yang memabukkan) adalah haram sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi terdapat sedikit isykal (kemusykilan) di antara kita, apakah alkohol (yang termasuk salah satu bentuk khomr) najis ataukah tidak? Apakah kita boleh menggunakan alkohol (selain untuk diminum), seperti digunakan untuk campuran minyak wangi dan ubat-ubatan atau yang lainnya?

Alkohol Tidaklah Najis

Sebahagian kaum muslimin berdalil tentang najisnya alkohol dari firman Allah yang ertinya, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khomr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah najis termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al Maa’idah: 90). Yaitu dari perkataan ‘adalah najis’.

Pendapat yang benar, makna kata najis di atas bukanlah najis secara hakiki tetapi najis secara maknawi (najis pada makna di dalamnya). Dimaknakan demikian kerana judi, berhala, undian pada ayat tersebut tidaklah dikatakan najis secara hakiki. Maka alkohol (khomr) boleh disentuh (tidak najis), sebagaimana juga berhala dan lainnya.

Bahkan terdapat dalil tentang sucinya alkohol dalam hadits dari sahabat Abu Sa’id Al Khudri, bahawa ketika ayat pelarangan khomr itu turun, para sahabat menumpahkan khomr-khomr mereka di jalan-jalan kota Madinah (HR. Muslim)

Syaikh Al Albani rohimahulloh mengatakan, “Dalam hadits ini terdapat faedah penting yaitu isyarat tentang sucinya khomr sekalipun haram hukumnya. Sebab seandainya khomr tidak suci, tentu para sahabat tidak akan menuangkannya di jalan-jalan dan tempat lalu banyak orang, tetapi mereka akan membuangnya ke tempat yang jauh sebagaimana layaknya barang-barang najis lainnya. (Lihat Irwa’ul Gholil).

Daripada kaedah fiqhiyyah dapat juga dibuktikan bahawa alkohol tidaklah najis. Sebagaimana Syaikh Ibnu Utsaimin rohimahulloh juga mengatakan, “Tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya dzat khomr. Dan jika tidak ada dalil yang menunjukan demikian maka dzat khomr adalah suci kerana (kaedah mengatakan) asal segala sesuatu adalah suci dan tidak setiap yang haram itu najis, sebagaimana racun itu haram namun tidak najis. (Fatawa Syaikh Utsaimin, no 210). Jika telah jelas bahawa dzat alkohol tidaklah najis, maka tidaklah wajib untuk mencuci sesuatu yang terkena alkohol.

Alkohol Sebagai Campuran Dalam Ubat

Adapun mencampurkan sebahagian ubat dengan sedikit alkohol maka hal ini tidaklah menjadikan haramnya ubat-ubat tersebut jika campurannya sedikit, di mana tidak tampak bekasnya setelah tercampur. Hal ini merupakan pendapat para ulama. Alkohol juga begitu penting dalam bidang farmasi dan pengubatan, sebagaimana perkataan Syaikh Muhammad Rasyid Ridho rohimahulloh dalam fatawa beliau -yang dinukil oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rohimahulloh– mengatakan, “Kesimpulannya bahawasanya alkohol adalah dzat yang suci dan mensucikan dan merupakan dzat yang sangat penting dalam bidang farmasi dan pengubatan, kedoktoran, serta pabrik-pabrik. Dan alkohol menjadi campuran dalam ubat-ubatan yang sangat banyak sekali. Pengharaman penggunaan alkohol bagi kaum muslimin (sebagai campuran ubat -pen) akan menghalangi mereka untuk menjadi ahli (pakar) pada bidang ilmu dan projek. Dan hal ini merupakan sebab terbesar keunggulan orang-orang kafir atas kaum muslimin dalam bidang kimia, farmasi, kedoktoran, pengubatan, dan industri. Dan pengharaman penggunaan alkohol boleh jadi merupakan sebab terbesar meninggalnya orang-orang yang sakit dan yang terluka atau menyebabkan lama sembuhnya penyakit mereka atau semakin parah sakit mereka.”

Minyak wangi yang Mengandung Alkohol

Bagaimana hukum menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol? Pertanyaan ini telah dijawab oleh Syaikh Al Albani rohimahulloh. Beliau mengatakan, “Minyak wangi-minyak wangi yang mengandung alkohol yang bukan minyak tidaklah najis, namun boleh jadi hukumnya adalah haram. Hukumnya haram jika peratusan alkohol pada minyak wangi-minyak wangi tersebut besar hingga menjadikan minyak wangi-minyak wangi tersebut suatu cairan yang memabukan, maka jika demikian jadilah minyak wangi tersebut memabukan (khomr) dan masuklah ia dalam keumuman hadits-hadits yang melarang dari jual beli dan pembuatan khomr. Maka tidaklah boleh bagi kaum muslimin jika demikian untuk menggunakan minyak wangi tersebut kerana jenis penggunaan apapun terhadap minyak wangi ini telah masuk dalam keumuman firman Allah, “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al Maa’idah: 2). Dan sabda Nabi shollAllahu ‘alaihi wa sallam, “Allah melaknat khomr pada sepuluh perkara, peminumnya, penuangnya, yang meminta untuk dituangkan, yang membawanya, yang dibawakan untuknya, yang menjualnya, yang membelinya.” (Al-Hadits). Oleh kerananya kami menasihati untuk menjauhi perdagangan minyak wangi-minyak wangi yang mengandung alkohol terlebih lagi jika tertulis dalam labelnya bahawa kandungan alkoholnya 60% atau 70 %, maknanya yaitu memungkinkan untuk mengubah minyak wangi tersebut menjadi minuman yang memabukan walaupun tidak najis secara dzatnya.” (Fatawa Al-Madinah Al-Munawwaroh no. 23).

***

Sumber: Buletin At-Tauhid
Tingkat pembahasan: Dasar
Penulis: Abu Isma’il M. Abduh Al Ambony

http://muslim.or.id/ertikel/fiqh-dan-muamalah/menjawab-kerancuan-seputar-alkohol.html

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s