WAKTU MENYEMBELIH, MENGGANTINYA DENGAN MENYEDEKAHKAN NILAINYA (WANG), DAN SOLUSI MASALAH DAGING

WAKTU MENYEMBELIH, MENGGANTINYA DENGAN MENYEDEKAHKAN NILAINYA (WANG), DAN SOLUSI MASALAH DAGING

Oleh
Haiah Kibar Al-Ulama

Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat dan salam kepada orang yang tiada Nabi setelahnya. Amma ba’du.

Berdasarkan ketetapan dalam seminar ke-7 oleh Haiah Kibar Al-Ulama (Lembaga Ulama Besar) yang diselenggerakan di Thaif pada pertengahan pertama bulan Sya’ban 1395H, tentang memasukkan permasalahan “korban tamattu dan qiran” pada jadual kerja seminar ke-8 dan mempersiapkan kajian untuk hal tersebut, maka Lembaga dalam seminar ke-8 yang dilaksanakan di Riyadh pada pertengahan pertama bulan Rabi’ul Akhir 1396H, telah mencermati kajian yang dipersiapkan oleh Panitia Tetap Kajian Ilmiah dan Fatwa (Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta) tentang waktu dan tempat menyembelih korban, hukum mengganti korban dengan menyedekahkan nilainya (wang) dan penyelsaian tentang masalah daging.

Dan setelah saling mengemukakan pendapat, maka dengan kesepakatan ditetapkan beberapa hal sebagai berikut.

(1). Tidak boleh mengganti haiwan korban untuk haji tamattu’ dan haji qiran dengan sedekah dengan wang yang senilainya, berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma yang melarang hal tersebut. Sebab yang dimaksudkan korban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih korban seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Ertinya : Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya” (Al-Hajj : 37)

Dan kerana salah satu dari beberapa kaedah syari’ah adalah menutup berbagai (Sadduz Dzarai). Sedangkan mengganti dengan nilai (wang) akan mengarah kepada mempermainkan hukum Islam. Seperti seseorang akan mengeluarkan wang haji untuk digantikan orang lain kerana sulitnya melaksanakan haji pada saat ini. Dan bahawa maslahat ada tiga macam ; maslahat yang dinilai berdasarkan ijma’, maslahat yang ditiadakan berdasarkan ijma, dan maslahat yang dibebaskan (maslahat mursalah). Sedangkan membayar korban dengan wang adalah maslahat yang ditiadakan kerana bertentangan dengan berbagai dalil. Maka dia tidak boleh dilakukan.

(2). Majoriti anggota majlis menetapkan bahawa waktu menyembelih korban adalah empat hari, iaitu hari Id dan tiga hari setelahnya, dan diperbolehkan menyembelih korban pada malam hari pada hari-hari tasyriq berdasarkan firman Allah.

“Ertinya : Supaya mereka menyaksikan berbagai manfa’at bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan (1) atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak (2), Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian) lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara lagi fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran 3) yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar 4) mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)” (Al-Hajj : 28-29)

Sebab membersihkan kotoran dan thawaf ziarah (thawaf qudum) dilakukan sebelum hari raya haji. Dan kerana Allah menyebutkan beberapa pekerjaan tersebut secara berurutan sebelum menyembelih korban, maka menunjukkan bahawa menyembelih korban adalah berkaitan dengan haji tamattu dan haji qiran. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tidak berdampak pada kewajiban menyembelih korban. Dan terdapat riwayat shahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyembelih korban pada hari raya haji. Sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga menyembelih beberapa korban untuk haji tamattu dan haji qiran bagi isteri-isterinya pada hari raya haji. Dan tidak terdapat riwayat dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam maupun para sahabat, bahawa mereka menyembelih korban sebelum hari raya haji atau setelah hari tasyriq.

Di samping itu juga terdapat riwayat dari Sulaiman bin Musa dari Ibnu Abi Husen dari Jubair bin Muth’im dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Semua ‘Arafah adalah tempat wukuf” sampai akhir hadits di mana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : ” Dan semua hari tasyriq adalah waktu menyembelih korban”.

Ibnul Qayim Rahimahullah berkata : “Diriwayatkan dari dua arah yang berbeza dan salah satu menguatkan salah satu dengan lainnya. Maka jelaslah yang dimaksudkan”.

(3). Menyembelih korban tidak hanya di Mina, namun juga boleh di Mekkah dan di tempat mana saja yang masih dalam kawasan tanah suci. Sebab Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Ertinya : Setiap Mina adalah tempat menyembelih korban, dan setiap lorong Mekkah adalah jalan dan tempat menyembelih korban”.

(4). Daging yang ditinggal di tempat-tempat penyembelihan maka pemerintah berkewajipan memeliharanya dengan cara menjadikan daging tersebut dapat dimanfaatkan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di tanah suci.

(5). Diperbolehkan bagi pemerintah membuat peraturan pemanfaatan sisa-sisa korban yang ditinggalkan di tempat-tempat penyembelihan, seperti kulit, tulang, bulu dan lain-lain dengan peraturan yang membawa kemaslahatan bagi orang-orang miskin di tanah suci.

(6). Seyogianya pemerintah mempunyai perhatian untuk memperbanyak tempat-tempat penyembelihan di Mina, Mekkah dan tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah tanah suci sehingga memungkinkan jama’ah haji menyembelih korban dengan mudah dan dapat memanfaatkan dagingnya.

Kepada Allah kita mohon pertolongan kepada kebaikan. Dan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga serta sahabatnya.

(Dislain dari buku Fatwa-Fatwa Haji & Umrah oleh Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia, Penyusun Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, terbiatan Pustaka Imam Asy-Syafi’i, hal. 234-237, Penerjemah H.Asmuni Solihan Zamaksyari Lc)

__________
Foote Note

(1). “Hari-hari yang ditentukan” ialah : hari raya haji dan hari tasyriq, yaitu tanggal 10,11,12,dan 13 Dzulhijjah

.
(2). Yang dimaksud “binatang ternak” disini adalah jenis binatang yang sah untuk di buat korban, seperti unta, sapi dan kambing.

(3). Yang dimaksud dengan “menghilangkan kotoran” di sini ialah mencukur atau memotong rambut, memotong kuku, dan lain-lain.

(4). Yang dimaksud dengan “nadzar” disini ialah nadzar-naadzar yang baik yang akan dilakukan selama ibadah haji.

 

http://www.almanhaj.or.id/content/2007/slash/0

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s