Hukum Shalat Berjama’ah Dikala Hujan

Hukum Shalat Berjama’ah Dikala Hujan

Syaikh Ali bin Hasan bin Ali Al-Halaby Al-Atsary

Pertanyaan.
Pada musim hujan seperti sekarang ini saya kadang-kala tidak shalat berjama;ah di masjid kerana hujan tersebut, meskipun sebetulnya saya meyakini bahawa shalat berjama’ah di masjid bagi lelaki wajib dan saya merasa berdosa setiap kali tidak datang ke masjid kerana hujan. Bagaimana menurut lafaz majalah adz-dzakhirah ?

Jawapan
Ya, memang betul bahawa hukum asal shalat berjama’ah di masjid bagi lelaki itu wajib dan keutamaannya shalat berjama’ah itu sangat banyak sejali. Akan tetapi di kala ada udzur atau alasan syar’i (seperti hujan) dibolehkan untuk tidak berjama’ah di masjid. Untuk lebih jelasnya semaklah ucapan Syaikh Ali Hasan bin Hasan Al-Halaby Al-Atsary tentang hukum shalat berjama’ah di kala hujan.

(1). Dari Ibnu Abbas RA bahawasanya dia pernah berkata kepada mu’adzinnya ketika hujan turun: “Apabila engkau telah melafadzkan : Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah maka jangan mengatakan : Hayya alash sholah akan tetapi katakanlah ‘Shollu Fii Buyutikum?. Lalu manusia mengingkari masalah tersebut. Ibnu Abbas lalu berkata : “Hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (RasulullahSAW). Sesungguhnya shalat Jemaah itu adalah kewajipan dan aku tidak ingin menyuruh kalian keluar (ke Masjid) lalu kalian berjalan di atas tanah yang becak dan licin” (Hadits Riwayat Bukhari dalam Shahihnya 901 dan Muslim 699)

(2). Dari Nafi, dia berkata : “Pernah suatu malam Ibnu Umar RA mengumandangkan adzan di Dhojnan (nama sebuah gunung dekat Mekkah, -pent) lalu beliau berkata : Shallu Fii Rihaalikum? kemudian beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah menyuruh muadzdzinnya mengumandangkan adzan pada waktu malam yang dingin atau hujan dalam safar (perjalanan), dan pada akhir adzannya mu’adzin itu mengucapkan : Alaa Shollu Fi Rihaal” (Hadits Riwayat Bukhari dalam Shahihnya 623 dan Muslim 697)

(3). Dari Usamah bin Umair RA dia berkata : “Dahulu kami bersama RasulullahSAW pada waktu Hudaibiyah dan hujanpun menimpa kami tetapi tidak sampai membasahi sandal-sandal kami. Lalu mu’adzin RasulullahSAW mengumandangkan : Shallu Fii Rihaalikum” (Hadits Riwayat Ahmad 5/74 dan 75 dan Abu Daud 1057)

(4). Dari Ibnu Umar RA bahawa dia pernah menemui malam yang dingin sekali maka ada di antara mereka yang memberitahu (tentang bolehnya shalat di rumah di kala hujan, -pent), maka merekapun shalat di rumah-rumah mereka. Ibnu Umar mengatakan : “Sesungguhya aku melihat Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk shalat di rumah mereka di kala keadaannya seperti ini” (Hadits Riwayat Ibnu Hibban 2076)

(5). Dari Jabir RA dia berkata : “Dahulu kami bersama Rasulullah SAW dalam safar (perjalanan) lalu hujanpun menimpa kami maka RasulullahSAW berkata : Siapa yang mau maka silalah di shalat di rumahnya atau tempatnya” (Hadits Riwayat Muslim 698)

Ibnu Hibban meriwayatkan pula hadits tersebut dalam shahihnya 2082 dan memberi judul babnya : “Penjelasan bahawa perintah untuk shalat di rumah (tidak berjama’ah,-pent) bagi yang memiliki udzur di atas adalah suatu yang mubah atau dibolehkan dan bukan wajib.”

Di dalam hadits-hadits tersebut di atas ada beberapa pelajaran penting, diantaranya :

(1). Boleh meninggalkan shalat berjama’ah di masjid kerana alasan (yang disyariatkan,-pent). Hal ini dikatakan oleh Al-Iraqi dalam (Tarhut Tatsrib 2/318). Lalu dia berkata : “Ibnu Baththa berkata : Para ulama telah sepakat bahawa meninggalkan shalat berjama’ah (di masjid) pada waktu hujan deras(1), angin (kencang) dan yang semisalnya dibolehkan.”

Imam Qurthubi mengatakan di dalam (Al-Mufhim 3/1218) setelah menyebutkan beberapa hadits-hadits diatas : “Zahir hadits-hadits tersebut menunjukkan bolehnya meninggalkan shalat berjama’ah kerana hujan, angin (kencang) dan dingin serta semisalnya dari hal-hal yang memberatkan baik dikala perjalanan (safar) atau tidak”.

(2). Seorang muadzdzin ketika ada hal-hal diatas (hujan dll) mengganti lafadz Hyya ‘Alsh Shalah dengan Shollu Fii Rihaalikum atau Buyuutikum. Tetapi ada riwayat-riwayat lain yang juga shahih menjelaskan bolehnya menambahkan Shollu Fii Buyuutikum setelah Hayya ‘Alal Falah atau setelah adzan selesai. Semuanya boleh diamalkan (boleh memilih)

(3). Meninggalkan shalat berjama’ah di masjid itu dibolehkan baik pada saat muadzdzin mengumandangkan Shollu Fii Rihalikum ataupun tidak mengumandangkannya.

(4). Shalat di rumah dikala ada alasan yang disyariatkan itu hukumnya harus saja dan bukan wajib. Oleh kerana itu Bukhari memberi judul bab dalam shahihnya, kitab adzan bab 40, bab : Dibolehkannya shalat di rumah kerana hujan atau sebab yang lainnya.

Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Baari 3/157 berkata (mengomentari judul bab shahih Bukhari di atas, pent) : “Imam Bukhari menyebutkan (atau sebab yang lainnya) kerana ini lebih umum daripada hanya disebutkan kerana hujan saja. (Dibolehkannya) shalat di rumah itu sebabnya lebih umum dari pada hanya kerana hujan atau semisalnya. Dan shalat di rumah kadang boleh dengan berjama’ah atau sendirian, meskipun kebanyakan dengan sendirian. (Kerana) hukum asal shalat berjama’ah itu dilakukan di di masjid.”

Dan yang menguatkan akan hal ini semuanya adalah keumuman sabda beliauSAW : “Barangsiapa yang mendengar adzan tapi tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya kecuali kerana udzur (alasan) syar’i” (Hadits Riwayat Ibnu Majah 793)

Tidak diragukan lagi bahawa hujan dan yang semisalnya itu merupakan udzur. Wallahu a’lam

(Ahkamusy Syitaa? Fis Sunnatil Muthahharah hal. 41-44)

(Dislain dari majalan Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyah Edisi 13 Th. III Shafar 1426H ? April 2005)


_________
Foote Note


(1). Tapi hadits Usamah bin Umar (hadits ke tiga diatas) membantah pengkhususan (udzur) hanya pada hujan deras saja. Bahkan Ibnu Hibban membuat judul bab dalam Shahihnya (5/438) dengan ucapan beliau (penjelasan bahawa hukum hujan rintik-rintik yang tidak mengganggu itu sama dengan hukum hujan yang mengganggu)

Kategori: Shalat
Sumber: http://
www.almanhaj.or.id
Tanggal: Kamis, 25 Agustus 2005
06:04:56 WIB

Produced by SalafiDB 3.0 (freeware)
http://salafidb.googlepages.com

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s