Bentuk-Bentuk Berbakti Kepada Orang Tua

Bentuk-Bentuk Berbakti Kepada Orang Tua

Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Bentuk-Bentuk Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Adalah :

Pertama.
Bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Di dalam hadits Nabi
SAW disebutkan bahawa memberikan kegembiraan kepada seorang mu’min termasuk shadaqah, lebih utama lagi kalau memberikan kegembiraan kepada kedua orang tua kita.


Dalam nasihat perkahwinan dikatakan agar suami senantiasa berbuat baik kepada isteri, maka kepada kedua orang tua mesti lebih daripada kepada istri. Ini kerana mereka yang melahirkan, mengasuh, mendidik dan banyak jasa lainnya kepada kita.


Dalam suatu riwayat dikatakan bahawa ketika seseorang meminta izin untuk berjihad (dalam hal ini fardhu kifayah kecuali waktu diserang musuh maka fardhu ‘ain) dengan meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis, maka Rasulullah
SAW berkata, “Kembali dan buatlah keduanya tertawa seperti engkau telah membuat keduanya menangis” (Hadits Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i) Dalam riwayat lain dikatakan : “Berbaktilah kepada kedua orang tuamu” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).


Kedua.
Iaitu berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Hendaknya dibezakan berbicara dengan kedua orang tua dan berbicara dengan anak, teman atau dengan yang lain. Berbicara dengan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua, tidak boleh mengucapkan ‘ah’ apalagi mencemuh dan mencaci maki atau melaknat keduanya kerana ini merupakan dosa besar dan bentuk kederhakaan kepada orang tua. Jika hal ini sampai terjadi, wal iya ‘udzubillah.


Kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua kita, meskipun keduanya berbuat jahat kepada kita atau ada hak kita yang ditahan oleh orang tua atau orang tua memukul kita atau keduanya belum memenuhi apa yang kita minta (misalnya perbelanjaan sekolah) walaupun mereka memiliki, kita tetap tidak boleh derhaka kepada keduanya.


Ketiga.
Tawadhu (rendah diri). Tidak boleh sombong apabila sudah meraih kejayaan atau mempunyai jawatan di dunia, ini kerana sewaktu lahir kita berada dalam keadaan hina dan memerlukankan pertolongan. Kedua orang tualah yang menolong dengan memberi makan, minum, pakaian dan semuanya.

Seandainya kita diperintahkan oleh ibu bapa untuk melakukan pekerjaan yang kita anggap ringan dan merendahkan kita yang mungkin tidak sesuai dengan kedudukan atau jawatan kita dan bukan sesuatu yang haram, maka wajib bagi kita untuk tetap taat kepada keduanya. Lakukan dengan senang hati kerana hal tersebut tidak akan menurunkan darjat kita kerana yang menyuruh adalah orang tua kita sendiri. Hal itu merupakan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik selagi keduanya masih hidup.


Keempat.
Iaitu memberikan infak (shadaqah) kepada kedua orang tua. Semua harta kita adalah milik orang tua. Firman Allah
SWT surah Al-Baqarah ayat 215.


Ertinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, “Harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapamu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa sahaja kebajikan yang kamu perbuat sesungguhnya Allah maha mengetahui”

Jika seseorang sudah mencukup di dalam hal harta hendaklah dia menafkahkannya yang pertama adalah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua memiliki hak tersebut sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah di atas. Kemudian kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang yang dalam perjalanan. Berbuat baik yang pertama adalah kepada ibu kemudian bapak dan yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SWT berikut.


Ertinya : “Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibumu kemudian ibumu sekali lagi ibumu kemudian bapamu kemudian orang yang terdekat dan yang terdekat” (Hadits Riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 3, Abu Dawud No. 5139 dan Tirmidzi 1897, Hakim 3/642 dan 4/150 dari Mu’awiyah bin Haidah, Ahmad 5/3,5 dan berkata Tirmidzi, “Hadits Hasan”)


Sebahagian orang yang telah menikah tidak menafkahkan hartanya lagi kepada orang tuanya kerana takut kepada isterinya, hal ini tidak dibenarkan. Yang mengatur harta adalah suami sebagaimana disebutkan bahawa lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Wajib dijelaskan kepada isteri bahawa kewajipan yang utama bagi anak lelaki adalah berbakti kepada ibunya (kedua orang tuanya) setelah Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kewajipan yang utama bagi wanita yang telah bersuami setelah kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kepada suaminya. Ketaatan kepada suami akan membawanya ke syurga. Namun demikian suami hendaklah tetap memberi kesempatan atau izin agar isterinya dapat berinfaq dan berbuat baik lainnya kepada kedua orang tuanya.

Kelima.
Mendo’akan orang tua. Sebagaimana dalam ayat “Robbirhamhuma kamaa rabbayaani shagiiro” (Wahai Rabb-ku kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku diwaktu kecil). Seandainya orang tua belum mengikuti dakwah yang haq dan masih berbuat syirik serta bid’ah, kita wajib tetap berlaku lemah lembut kepada keduanya. Dakwahkan kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut sambil berdo’a di malam hari, ketika sedang berpuasa, di hari Jumaat dan di tempat-tempat dikabulkannya do’a agar ditunjuki dan dikembalikan ke jalan yang haq oleh Allah.

Apabila kedua orang tua telah meninggal maka :


Yang pertama : Kita lakukan adalah meminta ampun kepada Allah Ta’ala dengan taubat yang nasuha (benar) bila kita pernah berbuat derhaka kepada kedua orang tua sewaktu mereka masih hidup.

Yang kedua : Adalah mendo’akan kedua orang tua kita.

Dalam sebuah hadits dha’if (lemah) yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:


“Apakah ada suatu kebaikan yang mesti aku lakukan kepada kedua orang tuaku sesudah wafat keduanya ?” Nabi
SAW menjawab, “Ya, kamu shalat atas keduanya, kamu istighfar kepada keduanya, kamu memenuhi janji keduanya, kamu menjalin hubungan silaturahim kepada orang yang dia pernah silaturahmi kepadanya dan memuliakan teman-temannya” (Hadits ini dilemahkan oleh beberapa imam ahli hadits karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah dan Syaikh Albani Rahimahullah melemahkan hadits ini dalam kitabnya Misykatul Mashabiih dan juga dalam Tahqiq Riyadush Shalihin (Bahajtun Nazhirin Syarah Riyadush Shalihin Juz I hal.413 hadits No. 343)).

Sedangkan menurut hadits-hadits yang shahih tentang amal-amal yang diperbuat untuk kedua orang tua yang sudah wafat, adalah :


(1) Mendo’akannya

(2) Menshalatkan ketika orang tua meninggal

(3) Selalu memintakan ampun untuk keduanya.

(4) Membayarkan hutang-hutangnya

(5) Melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syari’at.
(6) Menyambung tali silaturrahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya

(Diringkas daripada beberapa hadits yang shahih)

Sebagaimana hadits Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar y.

Ertinya : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya termasuk kebaikan seseorang adalah menyambung tali silaturrahmi kepada teman-teman bapanya sesudah bapanya meninggal” (Hadits Riwayat Muslim No. 12, 13, 2552)

Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar y menemui seorang badwi di perjalanan menuju Mekah, mereka orang-orang yang sederhana. Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada orang tersebut dan menaikkannya ke atas keldai, kemudian sorbannya diberikan kepada orang badwi tersebut, kemudian Abdullah bin Umar berkata, “Semoga Allah membereskan urusanmu”. Kemudian Abdullah bin Umar RA berkata, “Sesungguhnya bapa orang ini adalah sahabat karib dengan Umar sedangkan aku mendengar sabda Rasulullah SAW:


Ertinya : “Sesungguhnya termasuk kebaikan seseorang adalah menyambung tali silaturrahmi kepada teman-teman ayahnya” (Hadits Riwayat Muslim 2552 (13))


Tidak dibenarkan mengqadha shalat atau puasa kecuali puasa nadzar (Tamamul Minnah Takhrij Fiqih Sunnah hal. 427-428, cet. III Darul Rayah 1409H, lihat Ahkamul Janaiz oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani hal 213-216, cet. Darul Ma’arif 1424H)


(Disalin dari Kitab Birrul Walidain, edisi Indonesia Berbakti Kepada Kedua Orang Tua oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, terbitan Darul Qolam –
Jakarta)

Kategori: Birrul Walidain
Sumber: http://
www.almanhaj.or.id
Tanggal: Rabu, 5 Mei 2004
07:19:56 WIB

Produced by SalafiDB 3.0 (freeware)
http://salafidb.googlepages.com

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s