Wasiat kepada bukan Islam

Soal :
Apa hukum wasiat seorang muslim kepada orang kafir dengan memberikan kepadanya kurang daripada sepertiga daripada hartanya dan bagaimana pula jika sebaliknya. Apakah boleh seorang muslim menerima harta daripada orang kafir apabila dia berwasiat demikian.?

Jawab :
Alhamdulillah.
Para fuqoha kaum muslimin dari kalangan Hanafiah dan Hanabilah serta kebanyakan Syafi’iyah telah sepakat tentang sahnya wasiat daripada seorang muslim kepada kafir dzimmy atau daripada kafir dzimmy kepada seorang muslim dengan syarat wasiat syar’iyyah. Mereka berhujjah dengan firman Allah:“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan ad dien (agama) dan tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.” (Q.S. Al Mumtahanah : 8).

Ini Kerana kekufuran tidak menghapuskan hak memiliki sebagaimana boleh pula seorang kafir berjual beli dan hibah, demikian pula wasiatnya.
Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahawa hanya sah kepada sorang dzimmy bila ditentukan orangnya seperti kalau dia mengatakan: “Saya berwasiat untuk si Fulan.” Tapi kalau dia mengatakan: “Saya berwasiat untuk Yahudi atau Nashara”, maka tidaklah sah kerana dia telah menjadikan kekafiran sebagai pembawa wasiat.
Adapun Malikiyah maka mereka menyetujui orang-orang yang menyatakan sahnya wasiat seorang dzimmy kepada orang muslim. Adapun wasiat seorang muslim kepada seorang dzimmy maka Ibnul Qosim dan Asyhab berpendapat boleh apabila dalam rangka silaturahim kerana termasuk kerabat kalau bukan maka hukumnya makruh karena tidak akan berwasiat kepada orang kafir dengan membiarkan orang muslim kecuali seorang muslim yang sakit imannya. (Al-Maushu’ah Al-Fiqhiyah 2/312).

Zaman sekarang ini amat disayangkan kita melihat sebahagian kaum muslimin khususnya yang tinggal di negeri kafir mewasiatkan hartanya dengan jumlah yang banyak kepada lembaga-lembaga Nasrani atau Yahudi atau lembaga kafir yang lainnya dengan alasan bahawa mereka adalah lembaga-lembaga sosial atau pendidikan, atau kemanusiaan atau sejenisnya yang tidak boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan tidak ada yang boleh memanfaatkan harta tersebut kecuali orang-orang kafir dan membiarkan saudara-saudara mereka sesama muslim yang teraniaya, terlantar serta kelaparan di dunia tanpa bantuan dan pertolongan. Ini adalah merupakan kelemahan iman dan termasuk tanda-tanda terkikisnya iman juga merupakan bukti kestiaannya kepada orang-orang kafir serta masyarakatnya yang kafir serta wujud rasa kagum kepada mereka. Kita mohon keselamatan dan kesihatan kepada Allah dan semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam .

Islam Tanya & Jawab
Syeikh Muhammad Sholih Al-Munajid

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s