Menjawab Syubhat Penyembah Kubur

Menjawab Syubuhat Quburiyun1

Oleh : Syaikh ‘Ali Babakar

Ada sebuah syubhat yang dilontarkan oleh para penyembah kubur (quburiyun) terhadap orang yang mengingkari mereka mengenai istighotsah (meminta pertolongan) kepada orang yang mati, mereka berkata :

Kami bersyahadat Laa ilaaha illa Allahu dan Muhammad Rasul Allah. Kami juga berkeyakinan bahawa Allah adalah yang Maha Pencipta, Pemberi Rezeki, Pengatur (alam semesta), Pemberi mudharat dan manfaat, di tangan-Nyalah segala sesuatu dan Dia-lah yang menurunkan hujan. Kami juga tahu bahwa mayat (wali Alloh) tidaklah memiliki manfaat dan mudharat dengan sendirinya. Akan tetapi dia (si mayat ini) adalah seorang yang shalih dan memiliki kedudukan di sisi Allah. Maka dari itu, kami berdo’a dan bertawassul kepada Allah melalui perantaraannya, supaya dirinya memberikan syafa’at bagi kami di sisi Allah sehingga do’a kami maqbul (diterima). Dia (si mayat ini) adalah penengah antara kami dengan Allah, ini kerana ketaatan kami amatlah sedikit sedangkan dosa kami amatlah banyak melimpah ruah, sehingga apabila kami meminta langsung kepada Allah tanpa perantaraan, maka nescaya do’a kami tidak akan diterima disebabkan banyaknya dosa kami. Oleh kerana itulah kami jadikan seorang wali (yang telah mati) sebagai perantara antara diri kami dengan Allah.”

Jawapan syubuhat ini daripada beberapa segi :

Pertama, syahadat Laa ilaaha illa Allahu dan Muhammad Rasul Allah itu memiliki pembatal-pembatal dan barangsiapa yang melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal ini maka telah kafir, walaupun dia mengucapkan (syahadat ini) dengan lisannya setiap hari, kecuali apabila dia bertaubat daripada pembatal ini dan ruju’ (kembali kepada kebenaran).

Sebagai contohnya adalah kaum munafiqin, mereka bersyahadat Laa ilaaha illa Allahu dan Muhammad Rasul Allah, bahkan kadang-kala mereka pun turut berjihad bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam. Meskipun demikian, mereka termasuk kaum yang berada di dasar neraka terdalam yang tiada berguna sedikitpun syahadat mereka.

Alloh Ta’ala berfirman :

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: “Kami mengakui, bahawa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah”. dan Allah mengetahui bahawa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahawa Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.” (QS Al-Munafiqun : 1)

Dan tatkala Nabi hendak mensholati pemimpin kaum munafiqin, Abdullah bin ‘Ubay bin Salul, turunlah ayat ini :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka Telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” (QS At-Taubah : 84)

Demikian pula dengan apa yang kita dengar pada zaman ini dari kalangan anak-anak kaum muslimin, iaitu apabila mereka marah maka mereka akan mencela Allah dan Rasul-Nya serta mencela agama ini, maka hal ini, tidak diragukan lagi akan kekafirannya, walaupun mereka mengucapkan Laa ilaaha illa Allahu dan Muhammad Rasul Allah dan walaupun mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin.

Qodiyaniyah, mereka juga bersyahadat Laa ilaaha illa Allahu dan Muhammad Rasul Allah, akan tetapi mereka berkeyakinan bahawa Mirza Ghulam Ahmad al-Qadiyani adalah seorang Nabi yang diutus Allah. Maka mereka telah kafir disebabkan mereka telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya di dalam keyakinan bahawa Muhammad adalah penutup para nabi.

Demikian pula dengan orang yang menyembah kepada selain Allah, seperti sholat, sujud, berkurban atau berdo’a kepada selain Allah. Maka dia telah menyekutukan Allah dan telah kafir, walaupun dia senantiasa mengucapkan Laa ilaaha illa Allahu dan Muhammad Rasul Allah dengan lisannya. Syahadatnya ini tidaklah berfaedah baginya, ini disebabkan dia telah melakukan amalan yang membatalkannya. Sebagaimana seorang manusia masuk ke dalam Islam dengan dua kalimat syahadat Laa ilaaha illa Allahu dan Muhammad Rasul Allah, maka demikian pula dia akan keluar dari Islam dengan satu ucapan kufur yang dia ucapkan dan dia sedar akan maknanya.

Para ulama fikh telah menyebutkan di dalam kitab-kitab fikh dalam bab hukum murtad, iaitu suatu amalan yang apabila seorang muslim mengamalkannya maka dia telah keluar dari agama Islam dan diminta untuk bertaubat selama tiga hari2. Apabila dia bertaubat (maka Alhamdulillah) dan apabila dia enggan maka dia dibunuh, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam : “Barangsiapa mengubah agamanya maka bunuhlah.”

Termasuk diantaranya adalah seseorang yang menolak tentang pengharaman zina atau segala sesuatu yang telah jelas dan telah disepakati keharamannya. Apabila dia jahil (bodoh) maka diterangkan kepadanya, dan apabila dia masih bersikeras maka dia telah kafir. Demikian pula orang yang menolak kewajipan ibadah daripada lima rukun Islam, atau menolak kehalalan roti dan semisalnya yang tidak ada perselisihan sedikitpun di dalamnya, ataupun menolak keharaman babi atau haramnya meminum  arak, apabila telah dijelaskan padanya dan dia masih bersikeras, maka dia telah kafir.

Kedua, ucapan mereka : “Kami juga berkeyakinan bahawa Allah adalah yang Maha Pencipta, Pemberi Rezeki, Pengatur (alam semesta), Pemberi mudharat dan manfaat, di tangan-Nyalah segala sesuatu dan Dia-lah yang menurunkan hujan.”

Maka saya jawab : Aqidah semacam ini saja tidaklah cukup, namun kita juga harus mentauhidkan Allah Yang Maha Suci di dalam segala bentuk peribadatan dan tidak boleh kita palingkan kepada selain-Nya. Kita tidaklah beribadah melainkan hanya kepada Allah dan termasuk di antara bentuk ibadah adalah sholat, sujud, berkurban dan berdo’a. Maka kita tidaklah sholat melainkan hanya kepada Allah, kita tidak sujud kepada selain Allah dan kita tidak pula berkurban dan berdo’a kepada selain Allah. Apabila Anda berkeyakinan bahawa Rabb Yang Maha Suci, Dia-lah yang menurunkan hujan, lantas mengapa Anda memohon hujan kepada selain-Nya? Mengapa Anda berucap : “Ya Syaikh Faris, datangkanlah hujan!!!”

Allah Jalla wa ‘Ala telah mengisahkan di dalam banyak tempat di dalam Kitab-Nya yang mulia mengenai keadaan kaum kuffar yang mana mereka mengimani bahwa Allah-lah Yang Maha Pencipta, Maha Pemberi Rezeki dan Pengatur alam semesta. Dia-lah yang menundukkan matahari dan bulan dan yang menurunkan hujan. Akan tetapi, keyakinan ini belaka tidaklah memberikan manfaat bagi mereka, disebabkan mereka tidak mentauhidkan Allah Yang Maha Suci di dalam peribadatan, namun mereka memalingkannya dan menyekutukan-Nya dengan selain-Nya. Mereka berkurban ditujukan untuk patung-patung orang yang shalih dan selainnya, dan mereka bernadzar serta berdo’a kepada mereka.

Ahli Tafsir yang terkenal, As-Suyuthi Rahimahullahu di dalam tafsir Jalalain berkata tentang tafsir firman Allah Ta’ala berikut ini :

مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain).(QS Yusuf : 106)

Beliau Rahimahullah berkata : Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allahmaksudnya mereka (orang kafir) menetapkan bahawa Allah adalah Yang Maha Menciptakan dan Memberi Rezeki.melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allahyaitu dengan menyembah patung-patung, oleh kerana itu mereka berkata ketika bertalbiyah (di saat haji) : “Kami memenuhi panggilan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu melainkan sekutu yang Engkau miliki sedangkan ia tidak memiliki.” Inilah yang mereka maksudkan.”

Allah Ta’ala berfirman dalam surat al-Ankabut

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (*)اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (*) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?” tentu mereka akan menjawab: “Allah”, Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba- hamba-Nya dan dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?” tentu mereka akan menjawab: “Allah”, Katakanlah: “Segala puji bagi Allah”, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami(nya).(QS Al-Ankabut : 61-63)

Imam Mufassirin Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thobari Rahimahullahu berkata di dalam tafsirnya mengenai ayat ini :

Allah Ta’ala berfirman : Sesungguhnya jika kamu tanyakan” wahai Muhammad, “kepada merekakaum musyrikin,Siapakah yang menjadikan langit dan bumidan meratakannya,dan menundukkan matahari dan bulanbagi hamba-hamba-Nya yang beredar secara berterusan bagi kemaslahatan hamba-hamba Allah? tentu mereka akan menjawab:yang menciptakan dan melakukan demikian ini adalah Allah. Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar)”. Allah Jalla Tsana’uhu berfirman : Bagaimana mereka boleh berpaling daripada Allah yang melakukan hal ini3 dan memalingkannya daripada mengikhlaskan diri di dalam peribadatan kepada Allah, sebagaimana Bisyr mengabarkan kepada kami, beliau berkata, menceritakan kepada kami Yazid, beliau berkata, menceritakan kepada kami Sa’id dari Qotadah, (beliau berkata)Maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar)maksudnya iaitu memalingkannya.”

Kemudian Ibnu Jarir berkata di dalam tafsirnya tentang ayat :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Dan Sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya?” tentu mereka akan menjawab: “Allah”, Katakanlah: “Segala puji bagi Allah”, tetapi kebanyakan mereka tidak memahami(nya).(QS Al-Ankabut : 63)

Alloh Ta’ala bertanya kepada Nabi-Nya Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam, Dan Sesungguhnya jika kamu menanyakanwahai Muhammad, kepada merekakaum musyrikin dari kaummu, Siapakah yang menurunkan air dari langityaitu hujan yang mana Allah menurunkannya dari awan, lalu menghidupkan dengan air itu bumi”, maksudnya Allah menghidupkan bumi dengan air yang diturunkan oleh Allah dari langit dan Allah juga menghidupkan bijian dan tumbuhan di dalamnya sesudah matinyaiaitu setelah kering kontang dan gersang. Firman-Nyatentu mereka akan menjawab: Allah”, yaitu tentulah mereka akan menjawab, “yang melakukan ini semua adalah Allah yang memiliki hak peribadatan atas segala sesuatu”. Firman-Nya Katakanlah: Segala puji bagi Allahiaitu apabila mereka menjawab demikian, maka ucapkan segala puji hanyalah milik Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminyaertinya iaitu kebanyakan kaum musyrikin itu tidaklah berakal dan tidaklah sedikitpun mereka memberi kemanfaatan bagi agama mereka dan tidak pula kemudharatan. Mereka dengan kebodohan ini mengira bahawa dengan ibadah mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah dapat menghantarkan mereka lebih dekat kepada Allah. Mereka tidak sedar, bahawa dengan demikian mereka telah binasa dan diancam dengan neraka, kekal selama-lamanya.”

Kemudian Ibnu Jarir Rahimahullahu berkata di dalam tafsirnya tentang firman Allah :

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)(QS Al-Ankabut : 65)

Allah Ta’ala berfirman, Maka apabila merekakaum musyrikin naik di atas kapal laut, mereka merasa takut tenggelam dan binasa di tengah lautan,mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nyayaitu mereka memurnikan hanya kepada Allah di saat genting, yang ketika itu tauhid bersemayam di sanubari mereka dan mereka pun mentauhidkan Allah di dalam ketaatan, mengakui peribadatan hanya untuk-Nya, mereka tidaklah beristighotsah kepada tuhan-tuhan dan berhala-berhala mereka, akan tetapi hanya kepada Allah saja yang menciptakan mereka.4 Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratiaitu tatkala Allah membebaskan mereka daripada hal yang menimpa mereka dan menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka di darat berubah mempersekutukan Allah di dalam ibadah dan mereka berdo’a kepada sesembahan-sesembahan, berhala-berhala dan tuhan-tuhan lain beserta Alloh.

Bisyr meriwayatkan kepada kami, beliau berkata : Yazid meriwayatkan , Sa’id meriwayatkan dari Qotadah, (beliau berkata) : firman Allah Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)maksudnya seluruh makhluk mengakui bahawa hanya Allah-lah Rabb mereka namun kemudian mereka menyekutukan-Nya.”

Termasuk diantara yang diterangkan oleh Allah tentang pengikraran kaum musyrikin yang menetapkan bahawa Allah-lah yang Maha Pencipta adalah firman-Nya di dalam surat Luqman :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” tentu mereka akan menjawab: “Allah”. Katakanlah : “Segala puji bagi Allah”; tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui. “ (QS Luqman :25)

Allah Ta’ala juga berfirman :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, nescaya mereka akan menjawab: “Semuanya diciptakan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”.” (QS Az-Zukhruf : 9)

Dan firman-Nya :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: “Allah”, Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah )?(QS Az-Zukhruf : 87)

Demikian pula kaum kuffar yang menisbatkan anak bagi Allah (Nasrani pent), mereka meyakini bahawa bumi dan seisinya adalah milik Allah, dan bahawasanya Allah-lah Rabb (pengatur) langit yang tujuh dan pemilik Arsy yang agung serta di tangan-Nya Subhanahu berada kekuasaan atas segala sesuatu sedangkan Ia melindungi dan tiada yang dapat terlindungi dari-Nya5.

Allah Ta’ala berfirman :

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (*) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (*) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (*) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (*) لْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (*) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (*) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (*) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

Katakanlah: “Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?” Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “Maka apakah kamu tidak ingat?” Katakanlah: “Siapakah yang Empunya langit yang tujuh dan yang Empunya ‘Arsy yang besar?” Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “Maka apakah kamu tidak bertakwa?” Katakanlah: “Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?” Mereka akan menjawab: “Kepunyaan Allah.” Katakanlah: “(Kalau demikian), Maka dari jalan manakah kamu ditipu?” Sebenarnya kami Telah membawa kebenaran kepada mereka, dan Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada Tuhan beserta-Nya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,” (QS Al-Mu’minun : 84-91)

Ketiga, Ucapan mereka : “Kami juga tahu bahawa mayat (wali Allah) tidaklah memiliki manfaat dan kemudharatan dengan sendirinya. Akan tetapi dia (si mayat ini) adalah seorang yang shalih dan memiliki kedudukan di sisi Allah. Maka dari itu, kami berdo’a dan bertawassul kepada Allah melalui perantaraannya, supaya dirinya memberikan syafa’at bagi kami di sisi Allah sehingga do’a kami maqbul (diterima). Dia (si mayat ini) adalah perantara antara kami dengan Allah.”

Saya katakan : Sesungguhnya orang-orang musyrik yang menyembah patung-patung orang yang shalih dan sesembahan-sesembahan lainnya, mereka menyembahnya dengan mengharapkan syafa’at-nya di sisi Alloh. Alloh Ta’ala berfirman :

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan, dan mereka berkata: “mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah”. Katakanlah: “Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak (pula) d ibumi?” Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan (itu).(QS Yunus : 18)

Dari sini, terkadang ada orang yang berkata : “Sesungguhnya Alloh menyebutkan di dalam ayat ini kata ‘menyembah’, padahal mereka itu adalah kaum yang mengatakan, kami tidak menyembah para wali Allah yang wafat akan tetapi kami berdo’a kepada mereka beserta Allah.” Maka aku jawab dengan singkat : “Do’a itu ibadah”, dan ucapanku ini bukanlah perkataanku belaka, namun merupakan perkataan sayyid (penghulu)-nya keturunan Adam dan penutupnya para nabi dan rasul.

Imam Ahmad, Nasa’I, Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban –di dalam Shahihnya-, Al-Hakim –di dalam Mustadraknya- dan Bukhari -di dalam Al-Adabul Mufrad– meriwayatkan dari Nu’man bin Basyir, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda : “Do’a adalah ibadah”.

Maka katakanlah kepadaku –semoga Allah memberkahi Anda-, ucapan siapakah yang akan kita ambil dan dengan siapa kita berhukum di dalam masalah ini?!! apakah kita akan mengambil ucapan orang yang tidak berucap dari hawa nafsu melainkan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, yaitu “do’a adalah ibadah”, ataukah kita mengambil ucapan orang yang membodohi ummat dengan perkataannya, “do’a bukanlah termasuk ibadah”???

Katakanlah padaku, kita berhukum dengan siapa?? Allah berfirman :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS An-Nisa’ : 65)

Katakanlah padaku –semoga Allah memberkahi Anda-, ucapan siapakah yang harus kita dahulukan? Apakah kita dahulukan orang yang ma’shum ataukah yang tidak ma’shum?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Hujurat : 1)

Katakanlah padaku –semoga Allah memberkahi Anda-, dengan ucapan siapakah kita berhukum?

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.” (QS Al-Ahzab : 36)

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahawa do’a itu adalah ibadah adalah, Allah Tabaroka wa Ta’ala memerintahkan, mendorong dan menganjurkan kita untuk berdo’a di banyak tempat di dalam kitab-Nya. Allah Ta’ala berfirman :

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS Al-A’raaf : 55)

Dan firman-Nya Ta’ala :

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina“.” (QS Ghofir : 60)

Perhatikanlah –wahai orang-orang yang bertauhid- terhadap ayat Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku”, kemudian apa yang Allah katakan setelahnya? Apakah Ia berkata, “Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdo’a kepada-Ku”?? Tidak!!! Namun Allah berfirman : “Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku”.

Do’a adalah ibadah. Ibnu Jarir berkata : “Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, Ma’mal menceritakan kepada kami, ‘Imarah menceritakan kepada kami, dari Tsabit beliau berkata : Aku berkata kepada Anas, “Wahai Abu Hamzah, apakah Anda pernah menyampaikan bahwa do’a itu separuh dari agama?” Beliau menjawab, “Tidak, bahkan do’a itu adalah ibadah seluruhnya.”

Allah murka apabila kau tinggalkan pinta kepada-Nya

Dan anak cucu Adam tatkala diminta akan marah

Saya ulang lagi jawapan terhadap syubuhat mereka, yaitu ucapan mereka : “Sesungguhnya wali-wali yang telah wafat, mereka adalah perantara antara diri kami dengan Allah, dan kami bertaqorrub (mendekatkan diri) melalui perantara do’a mereka kepada Allah.”

Saya katakan : Syubuhat dan perkataan ini adalah perkataan kaum kuffar generasi awal. Allah Ta’ala berfirman :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya”. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat kafir.” (QS Az-Zumar : 3)

Ibnu Jarir berkata mengenai tafsir ayat ini : “ Allah Ta’ala berfirman, “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah”, mencintai dan menyembah kepada selain Allah, mereka berkata tentang sesembahannya, “kami tidaklah menyembahmu wahai tuhan-tuhan sekalian melainkan hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya peribadatan dan kedudukan. Adapun kalian hanyalah memberikan syafa’at kepada kami di sisi Allah di dalam memenuhi hajat (keperluan) kami.” Dan perkataan kaum kuffar di dalam ayat ini, “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya” mencakupi seluruh bentuk ibadah, bahkan ibadah seluruhnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullahu berkata : “Dan kebanyakan perkataan yang tergolong sesat adalah ucapan, “orang ini lebih dekat dengan Allah dibandingkan diriku sedangkan diriku adalah jauh dari Allah, sehingga tidak mungkin bagiku untuk berdo’a kepada-Nya melainkan melalui perantaraan orang ini” ataupun perkataan-perkataan semisal dari kaum musyrikin. Padahal Allah Ta’ala berfirman :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.” (QS Al-Baqarah : 186)

Dan telah diriwayatkan bahawasanya para sahabat berkata : “Wahai Rasulullah, Apakah Tuhan kita dekat sehingga cukupkah bagi kita memohon kepada-Nya dengan berbisik ataukah jauh sehingga kita meminta-Nya dengan berteriak?” maka Allah menurunkan ayat ini.6

Di dalam Ash-Shahih diceritakan bahawa ketika para sahabat sedang dalam perjalanan, mereka mengangkat suaranya ketika bertakbir, lantas Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda : “Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian masing-masing, kerana sesungguhnya kalian tidaklah menyeru Dzat yang tuli dan tidak pula yang tidak ada. Namun kalian menyeru Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Sesungguhnya Dzat yang kalian seru itu lebih dekat kepada kalian daripada leher haiwan tunggangannya.”

Sungguh Allah telah memerintahkan seluruh hamba-Nya supaya menegakkan sholat dan bermunajat hanya kepada-Nya, dan memerintahkan seluruh hamba-Nya supaya berkata, “Hanya kepada-Mu jualah kami menyembah dan hanya kepada-Mu jualah kami memohon pertolongan”. Dan Allah telah memberitakan tentang kaum musyrikin yang mana mereka berkata, “Kami tidaklah menyembah mereka (sesembahan-sesembahan selain Allah) melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.”

Kemudian dikatakan kepada orang musyrik ini, “kamu jika berdo’a kepada mayat ini dan apabila kamu yakin bahawa dia yang lebih tahu tentang keadaanmu dan dia yang lebih mampu di dalam memenuhi permintaanmu atau lebih menyayangimu, maka hal ini merupakan suatu kebodohan, kesesatan dan kekufuran. Jika kamu telah mengetahui bahawa hanya Allah-lah yang lebih mengetahui, lebih mampu dan lebih menyayangi, lantas mengapa kamu palingkan dirimu dari meminta kepada Alloh dengan meminta kepada selain-Nya??

Tidak pernahkan kamu mendengar hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selain beliau dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata : Dahulu Rasulullah pernah mengajari kami untuk beristikhoroh di dalam memutuskan segala perkara sebagaimana beliau mengajari kami surat dari al-Qur’an, beliau Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda : “Apabila salah seorang dari kalian berencana untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah dia melakukan sholat sunnah dua raka’at kemudian membaca :

Ya Alloh, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu dan aku memohon kekuatan kepada-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan ke-Mahakuasaan-Mu. Aku memohon kepada-Mu sesuatu anugerah-Mu yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sedangkan aku tidak berkuasa, Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan Engkaulah yang lebih mengetahui yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahawa urusan ini lebih baik bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnya terhadap diriki maka berjayakanlah untuku dan mudahkanlah jalannya kemudian berkahilah diriku. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahawa persoalan ini buruk agamaku, kehidupanku dan akibatnya terhadap diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkanlah kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada kemudian berkahilah keridhaan-Mu kepadaku.”

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa Salam memerintahkan seorang hamba mengucapkan : “Aku meminta pilihan yang tepat kepada-Mua dengan ilmu-Mu dan aku memohon kekuatan kepada-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan ke-Mahakuasaan-Mu.”

Jika kamu telah tahu bahawa (wali/mayat itu) lebih dekat di sisi Allah dibandingkan dirimu, maka ini benar. Namun ini adalah perkataan yang benar dimaksudkan untuk suatu kebatilan. Ini kerana sesungguhnya, apabila dia (wali/mayat itu) lebih dekat dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dirimu, maka maknanya adalah Allah-lah yang membalas ganjaran dan memberi lebih banyak (keutamaan ini) kepadanya daripada yang Ia berikan kepadamu. Bukanlah maknanya apabila kamu berdo’a kepada mayat itu maka Allah akan memenuhi permintaanmu lebih besar daripada yang Allah berikan apabila kamu meminta hanya kepada Allah semata. Jika demikian maksudmu, maka kamu layak diganjar dengan seksa dan do’amu ditolak –disebabkan di dalam do’amu terdapat unsur perbuatan dosa-. Nabi dan orang-orang shalih, tidaklah akan menolong dan mengusahakan sesuatu yang Allah membencinya. Apabila tidak demikian halnya, maka Allah-lah yang lebih berhak di dalam merahmati dan menerima (do’a).”7

 

Keempat, ucapan mereka : “kerana ketaatan kami amatlah sedikit sedangkan dosa kami amatlah berlimpah, sehingga apabila kami meminta langsung kepada Allah tanpa perantaraan, maka nescaya do’a kami takkan diterima disebabkan banyaknya dosa kami.”

Saya katakan : Apabila dosa Anda berlimpah, maka yang demikian ini seharusnya tidaklah menghalangi Anda untuk berlindung kepada Allah dan merendahkan diri kepada-Nya kerana Allah Subhanahu telah mengetahui hal ini (dosa-dosa anda). Allah Subhanahu berfirman di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Radhiyallahu ‘anhu dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam dari Rabb al-‘Alamien (pemelihara alam semesta) :

Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian telah melakukan dosa di malam dan siang hari dan Aku mengampuni dosa’dosa seluruhnya, maka mintalah ampun pada-Ku nescaya Ku ampuni.

Dialah Allah yang mengetahui kelemahan dan kekurangan hamba-hamba_nya serta berlimpahnya dosa-dosa mereka. Allah memberitahukan kepada mereka bahawa Ia mengetahui hal ini kemudian Ia perintahkan mereka supaya memohon pengampunan hanya kepada-Nya Subhanahu. Dia tidak mengatakan kepada mereka supaya bersandar kepada orang-orang yang telah mati dan tidak meminta mereka supaya mereka menjadikan perantara-perantara, namun Allah Subhanahu membuka pintu-Nya bagi siapa saja yang bersandar kepada-Nya.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS Al-Baqoroh : 186)

Sebahagian ulama menyebutkan (tafsir) tentang firman Allah Ta’ala :

أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan…” (QS An-Naml : 62)

Bahawasanya sekalipun dia orang kafir, apabila dirinya dalam keadaan tersepit dan terpaksa, maka dia akan berdo’a dan bersandar kepada Allah semata, disebabkan Allah Subhanahu dengan kemuliaan dan keutamaan-Nya menyingkirkan keburukan dan menghilangkan kesusahannya. Apabila hal ini berlangsung pada hamba yang kafir, lantas bagaimana pandangan Anda dengan seorang muslim yang bertauhid?!!

Ketahuilah, bahawasanya ayat-ayat yang menjelaskan tentang haramnya berdo’a kepada selain Allah datang dalam bentuk umum (mencakup seluruhnya), baik yang dipinta dengan do’a itu adalah malaikat –sebagaimana yang dilakukan para penyembah malaikat-, jin ataupun rasul –sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah al-Masih-, ataukah sahabat –sebagaimana yang dilakukan kaum rafidhah yang mempertuhankan ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu– ataupun patung yang dibentuk dengan rupa orang yang shalih atau wali yang dibangun di atas kuburnya –sebagaimana yang dilakukan para penyembah (kubur) Badawi atau selainnya-.

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS Al-Jinn : 18)

Ketahuilah wahai saudara pembaca, apabila dua orang berselisih atau berbeza pendapat tentang suatu permasalahan dari perkara agama, dimana yang satu mengatakan ini syirik, yang lain mengatakan ini boleh, yang lain lagi mengatakan ini halal, ini haram, ini bid’ah atau ini sunnah. Bagaimana Anda mengetahui mana yang benar dan mana yang salah?

Jawapannya adalah, barangsiapa yang ucapannya selaras dengan ayat-ayat Kitabullah atau hadits-hadits shahih Rasulullah, maka ia benar. Adapun orang-orang yang tidak memiliki dalil baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah, maka sesungguhnya dia telah berhujjah dengan hawa nafsu dan pemikiran rosak yang menyelisihi nash, atau berhujjah dengan adat/kebiasaan bapak-bapak, nenek moyang ataupun guru-guru mereka, ataupun bersandar dengan hadits-hadits dha’if atau dusta dari Rasul, maka orang inilah yang salah.

Allah Ta’ala berfirman :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa’ : 59)

Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada Al-Qur’anul Azhim dan kembali kepada Rasul Maksudnya adalah mengembalikan (segala urusan) kepada beliau semasa beliau hidup dan kepada sunnahnya yanh shahih setelah beliau wafat.

Allah Ta’ala berfirman :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka putusannya (terserah) kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Allah Tuhanku. kepada-Nya lah Aku bertawakkal dan kepada-Nyalah Aku kembali.” (QS Asy-Syuuro : 10)

 

-OOO-

Footnote :

1 Disarikan dari muqoddimah buku Al-Aayatul Bayyinaat fii Tahriimi Du’aatil Amwaati karya Syaikh Ali Babakar hafizhahullahu oleh Abu Salma al-Atsari. Buku ini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Alu Ba’alawi (keturunan Alawiyin) yang muwaahidin yang mana mayoritas mereka adalah shufiyun quburiyun khurofiyun tulen dan kebanyakan berasal dari Hadhramaut. Mereka mengklaim memiliki keutamaan tersendiri dari nasab yang bersambung hingga ke ‘Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu. Mereka sangat membanggakan nasab mereka dan mengharamkan wanita-wanita kalangan mereka menikah dengan pria selain mereka, karena kufu menurut mereka adalah senasab atau nasab yang lebih mulia. Belum lagi ‘aqidah yang menyimpang, bid’ah yang mereka lariskan seperti maulid, diba’, dan semisalnya dan kultus individu yang berlebihan terhadap tokoh-tokoh mereka, semua ini berangkat dari kejahilan dan fanatisme buta mereka terhadap Islam. Semoga Alloh membalas jasa Syaikh Ali Babakar yang mendakwahkan tauhid dan sunnah di kalangan mereka sehingga mereka mau kembali ke jalan yang haq.

2 Pendapat yang rajih (kuat) adalah bahwasanya meminta taubat (dengan batasan) selama tiga hari bukanlah suatu keharusan. Apabila seorang imam melihat kemaslahatannya ketika meminta taubat adalah dua hari atau tiga hari, maka hendaklah dilaksanakan. Juga apabila ima memandang dengan langsung membunuhnya tanpa dimintai taubat, maka hendaklah dilaksanakan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam : “Barangsiapa merubah agamanya maka bunuhlah.”

3 Maksudnya adalah, bagaimana bisa mereka berpaling dari tauhid terhadap Dzat yang melakukan hal ini –yaitu Alloh- di dalam peribadatan dengan tidak memurnikan peribadatan hanya kepada-Nya dan menyekutukan Alloh dengan selain-Nya, serta sujud dan berdo’a kepada selian Alloh. Diantara mereka ada yang berdo’a kepada malaikat, para nabi dan jin dan adapula yang memohon pertolongan dan bantuan dari orang-orang yang telah meninggal dunia.

4 Para pembaca budiman, Perhatikanlah ucapan Ibnu Jarir ath-Thobari : “Dan mereka tidaklah beristighotsah kepada tuhan-tuhan dan berhala-berhala mereka, akan tetapi hanya kepada Alloh saja yang menciptakan mereka.”

5 Yaitu Alloh menjaga dan melindungi siapa saja yang dikehendaki-Nya dan tiada akan terlindungi dan terjaga siapa saja yang dikehendaki-Nya dengan keburukan.

6 Hadits mursal yang sampai pada derajat hasan. Hadits mursal termasuk kategori dho’if. Syaikh Muqbil al-Wadi’i telah menerangkannya di dalam tahqiq (verifikasi)-nya terhadap Tafsir Ibnu Katsir (I/400), oleh karena itulah Syaikhul Islam menyandarkannya dengan ucapan ‘diriwayatkan’. (para ulama hadits apabila menyebutkan hadits Rasulullah dengan bentuk pasif semisal “diriwayatkan dari” adalah suatu bentuk pendha’ifan hadits tersebut, pent.)

7 Al-Fatawa (27/74-75)

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s