Rapatkan Saf! Jangan Kedekut Sejadah

LURUSKAN SHAFF .. !!!

Baiknya budak2 sek men keb tampin ni. solat ikut sunnah

Oleh

Al Akh Abu Aisyah Al Jauzaa’

—————————————————————————————————————————-

Fenomena semakin asingnya Sunnah dapat kita saksikan di dalam kehidupan seharian kita. Kita dapat saksikan di dalam sholat kaum muslimin di mana beberapa Sunnah telah dilupakan. Hal ini adalah Sunnatullah apabila kaum muslimin semakin malas untuk menuntut ilmu Syar’i. Oleh kerana itu, maka kebodohan akan menguasai mereka. Salah satu sunnah yang sering dilupakan adalah masalah Shaff sholat berjamaah. Kita dapat saksikan bersama kebanyakan Shaff kaum muslimin renggang dan tidak rapat. Padahal tidak jarang sebelum sholat Imam sudah mengingatkan agar shaff diluruskan dan dirapatkan. Mereka seringkali menganggap remeh di dalam masalah ini. Maka untuk menghidupkan Sunnah maka ana hadirkan sedikit perbahasan tentang masalah Shaff Sholat. Mari kita ikuti huraian yang singkat tetapi jelas.

Banyak sekali dalil yang memberikan penjelasan tentang wajibnya untuk meluruskan dan merapatkan shaff, di antaranya adalah sebagai berikut :


1. Nash yang menggunakan bentuk kata kerja perintah (fi’lul-amr). Di antaranya adalah :

a. Menggunakan kalimat [أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة] = “Baguskanlah dalam menegakkan shaff dalam shalat”.


Dari Abi Hurairah radliyallaahu ‘anhu, bahawasannya Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

أحسنوا إقامة الصفوف في الصلا ة خير صفوف الرجال في الصلاة أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء في الصلاة آخرها وشرها أولها

“Baguskanlah di dalam menegakkan shaff di dalam shalat. Sebaik-baik shaff lelaki di dalam shalat (berjama’ah) adalah yang shaff pertama dan yang paling buruk adalah yang paling akhirnya. Dan sebaik-baik shaff para wanita di dalam shalat (berjama’ah) adalah yang paling akhir dan yang paling buruk adalah yang shaff pertama”. (HR. Ahmad dalam Musnadnya, serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat-Tarhib nombor 499)


b. Menggunakan kalimat [
سووا صفوفكم] = “Luruskan shaff kalian”.


Dari Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu dia berkata : Telah berkata Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam :

سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة

“Luruskan shaff kalian kerana lurusnya shaff merupakan sebahagian daripada kesempurnaan shalat (berjama’ah)” (HR. Muslim nombor 433).

c. Menggunakan kalimat [أقيموا صفوفكم وتراصوا] = “Luruskan dan rapatkan shaff kalian”.

Dari Anas dia berkata : Telah ditegakkan shalat berjama’ah (iqamat), kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berbalik menghadap kami dan bersabda :

أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري

“Luruskan dan rapatkan shaff kalian kerana aku dapat melihat kalian daripada balik punggungku” (HR. Bukhari nombor 719).

d. Menggunakan kalimat [رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق] = “Rapatkanlah shaff kalian, dekatkanlah antara shaff, dan ratakanlah leher kalian”.

Dari Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bahawasannya beliau bersabda :

رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فو الذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف

“Rapatkanlah shaff kalian, dekatkanlah antara shaff, dan ratakanlah leher kalian. Demi Dzat yang jiwaku di dalam genggaman tangan-Nya, sungguh aku melihat syaithan menyusup di celah-celah shaff seperti anak kambing” (HR. Abu Dawud nombor 667 dan Nasa’i nombor 815; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud nombor 621 dan Shahih At-Targhib wat-Tarhib nomor 494).

e. Menggunakan kalimat [استووا ولا تختلفوا] = “Luruskanlah (shaff kalian) dan jangan bercerai-berai”.

Dari Abu Mas’ud radliyallaahu ‘anhu dia berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم

“Luruskanlah (shaff kalian) dan jangan bercerai-berai sehingga akan tercerai berai hati kalian” (HR. Muslim nombor 432).


f. Menggunakan kalimat [
أقيموا الصفوف] = “Tegakkanlah shaff-shaff”; dan [وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم] = “Rapatkanlah bahu-bahu, tutuplah celah-celah, dan berlemah-lembutlah terhadap saudara kalian”.

Dari Ibnu ‘Umar radliyallaahu ‘anhuma bahawasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى ومن قطع صفا قطعه الله

“Tegakkanlah shaff-shaff, sesungguhnya apabila kalian melaksanakannya, maka itu seperti shaf-shaf malaikat. Rapatkanlah bahu-bahu, tutuplah celah-celah, dan berlemah-lembutlah terhadap saudara kalian, serta jangan biarkan ada celah untuk syaithan. Barangsiapa menyambung shaff, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Barangsiapa memutuskan shaff, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa’i; serta dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud nombor 620 dan Shahih At-Targhib wat-Tarhib nombor 495).


2. Nash-nash yang menggunakan kata kerja yang disertai Lamul-amr (huruf lam yang memberikan makna perintah), seperti :


a. Dari An-Nu’man bin Basyir radliyallaahu ‘anhu bahawasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم

“Hendaklah kalian meluruskan dan merapatkan shaff kalian, atau Allah akan memalingkan diantara wajah-wajah kalian” (HR. Bukhari nombor 717 dan Muslim 436).


b. Dari An-Nu’man bin Basyir radliyallaahu ‘anhu bahawasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم

“Hendaklah kalian meluruskan dan merapatkan shaff atau Allah akan mencerai-beraikan hati kalian” (HR. Abu Dawud nombor 662; dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud nombor 616 dan Shahih At0Targhib wat-Tarhib nombor 516)


3. Nash-nash yang mengandung la an-nahiyyah (huruf
لا yang mengandung arti larangan), sedangkan larangan memberikan pengertian pengharaman kecuali terdapat qarinah (keterangan) yang menjelaskan ketidakharamannya. Qarinah yang ada justeru menguatkan perintah beliau untuk meluruskan dan merapatkan shaff, bukan sebaliknya. Di antaranya terdapat beberapa hadits berikut :

a. لا تذروا فرجات للشيطان = “janganlah kalian biarkan terdapat celah untuk syaithan” (HR. HR. Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa’i; serta dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud nombor 620 dan Shahih At-Targhib wat-Tarhib nombor 495).

b. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم = “janganlah kalian bercerai-berai dalam (shaff) sehingga hati kalian akan tercerai-berai” (HR. Muslim nombor 432).

c. لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم= “jangan sampai dada kalian tidak lurus, sehingga hati kalian akan tercerai berai” (HR. Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya nombor 1551 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat-Tarhib nombor 513).


d.
تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم لا = “jangan sampai shaff-shaff kalian bercerai-berai sehingga hati kalian akan tercerai berai” (HR. Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya nombor 1552 serta dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud nombor 620 dan Shahih At-Targhib wat-Tarhib nombor 495).

4. Kenyataan yang ada memberikan bukti bahwa shaff shalat yang tercerai-berai mengakibatkan tercerai-berainya hati dan wajah.


5. Sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam :
إياي والفرج ( “jauhkanlah aku dari celah-celah” ); yaitu celah di dalam shaff (HR. Thabrani dalam Al-kabir dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahiihah nombor 1757).

6. Penolakan dan pengingkaran shahabat Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu terhadap orang-orang yang tidak menegakkan shaff sebagaimana yang diriwayatkan oleh Busyair bin yasar Al-Anshari bahwa dia (Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu) datang ke Madinah, lalu ditanya,”Apa yang engkau ingkari dari perbuatan kami sejak engkau bersama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam?”.

Dia menjawab :

ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف

“Tidak ada yang aku ingkari kecuali kalian tidak lagi menegakkan shaff-shaff” (HR. Bukhari nombor 1724).

7. Allah mengancam akan memutuskan rahmat bagi orang-orang yang memutus barisan shaff sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam :

ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى ومن قطع صفا قطعه الله

“Dan barangsiapa yang menyambung shaff, Allah akan menyambungnya dan barangsiapa yang memutuskan shaff, maka Allah akan memutuskannya”.

Ancaman akan diputuskannya rahmat dari Allah tidak mungkin hanya disebabkan meninggalkan perkara yang mustahab (sunnah) saja, tetapi pasti merupakan perkara yang wajib.

8. ‘Umar (diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya nomor 3700) dan Bilal (diriwayatkan oleh Abdurrazzaq 2/47/2435 dan Ibnu Abi Syaibah 3534. Lihat juga Al-Fath 2/210) radliyallaahu ‘anhuma memukul kaki orang-orang yang tidak meluruskan shaff. Ibnu Hazm berkata : “Umar dan Bilal radliyallaahu ‘anhuma tidak mungkin memukul kaki seseorang jika hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib”.

9. Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu menyerupakan orang-orang yang tidak meluruskan shaff dengan keledai liar, sebagaimana atsar shahih dalam Shahih Bukhari.

Itulah sebagian penjelasan mengenai wajibnya merapatkan dan meluruskan shaff dalam shalat berjama’ah. Wallaahu a’lam.

Mengingat begitu pentingnya masalah ini maka perhatikanlah wahai kaum muslimin…!!

abu aufa

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s