HUKUM MENGALUNGKAN TANGKAL (TAMAIM) PADA ANAK-ANAK

Oleh
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Pertanyaan.
Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apakah menulis berbagai ta’awudz (kalimat untuk memohon perlindungan) daripada Al-Qur’an atau lainnya, lalu mengalungkankannya di leher anak, termasuk perbuatan syirik atau bukan ?

Jawapan.
Diriwayatkan dari Rasulullah, bahawa beliau bersabda.

“Ertinya : Sesungguhnya ruqyah (jampi-jampi), tamaim, jimat dan tiwalah(1) adalah syirik”(Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan menyatakan shahih)

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Ya’la dan Al-Hakim menyatakan shahih dari Uqbah bin Amir, bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Ertinya : Barangsiapa menggantungkan tangkal, maka Allah tidak akan sempurnakan (hajat) baginya. Barangsiapa bergantung pada wada’ah (2), nescaya Allah tidak akan memberikan ketenangan padanya”

Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dari Uqbah bin Amir.

“Ertinya : Barangsiapa bergantung pada tamimah sungguh dia telah berbuat syirik”

Hadits yang senada maknanya masih banyak.

Tamimah : Adalah sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak atau objek lainnya untuk mengusir pengaruh mata (‘ain), jin, penyakit dan sebagainya. Sebahagian orang menamainya Hirz atau Al-Jami’ah.

Ada dua jenis Tamimah.

Pertama.
Berasal daripada nama-nama syaitan, tulang, butir-butir bulat berlubang, paku-pakuan, atau dengan tulisan huruf-huruf yang diputus-putus (thalasim) dan semisalnya. Hukumnya haram.

Tidak diragukan lagi perbuatan ini hukumnya haram disebabkan banyaknya dalil yang menegaskan keharamannya. Ini juga termasuk syirik asghar (syirik kecil) berdasarkan hadits di atas dan hadits lain yang semakna. Boleh juga termasuk ke dalam syirik akbar (syirik besar) jika si pelaku berkeyakinan bahawa tamimah itu sendiri yang menjaganya, menyembuhkan penyakit, atau mengusir bahaya tanpa ada kehendak dan izin dari Allah.

Kedua.
Berupa ayat-ayat Al-Qur’an, do’a-do’a dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan semisalnya berupa do’a-do’a yang baik. Ulama berselisih pendapat tentang jenis ini. Sebahagian memperbolehkan dengan alasan bahawa hal itu termasuk jenis ruqyah yang boleh. Sebahagian yang lain melarangnya dengan mengatakan itu haram. Dasar rujukan mereka ada dua :

(1).Keumuman hadits yang melarang tama’im dan menyatakan dengan tegas bahawa itu adalah syirik. Maka tidak boleh ada pengkhususan salah satu jenis tamimah kecuali berdasarkan dalil syar’I, sementara tidak ada dalil yang menunjukkan adanya pengkhususan.

Adapun ruqyah, maka banyak hadits shahih yang menunjukkan bahawa apabila berasal daripada ayat-ayat Al-Qur’an atau do’a-do’a yang dibolehkan, tidak ada masalah untuk dilakukan. Syaratnya, dilakukan dengan bahasa yang difahami maknanya dan tidak dijadikan sebagai sandaran tetapi diyakini sebagai salah satu sebab semata. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Ertinya : Ruqyah itu boleh selama tidak mengandung kesyirikan”

Nabi sendiri pernah di ruqyah dan meruqyah beberapa shahabat. Beliau bersabda.

“Ertinya : Tiada ruqyah kecuali dari ‘ain/mata dan bisa binatang”

Dan masih banyak lagi hadits yang berbicara tentang hal ini. Sedangkan tamimah (tangkal) tidak ada pengecualian pada satu jenispun dalam hadits-hadits, maka harus dilarang seluruhnya berdasarkan keumuman dalil.

(2). Menutup jalan-jalan (dzari’ah) menuju praktik syirik. Ini satu kaedah penting dalam syari’at. Perlu diketahui bahawa apabila diperbolehkannya tangkal dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits, ia akan membuka pintu menuju syirik dan terjadi kecelaruan antara jenis tamimah yang boleh dengan yang terlarang serta sulit membezakan antara keduanya kecuali dengan susah payah, maka jalan yang membawa kepada kesyirikan ini wajib ditutup rapat-rapat dan dikunci.

Inilah pendapat yang benar kerana dalilnya jelas. Wallahul Muwaffiq.

(Fatawa Al-Mar’ah Al-Muslimah 1/162)

(Disalin daripada kitab Fatawa Ath-thiflul Muslim, edisi Indonesia 150 Fatwa Seputar Anak Muslim, Penyusun Yahya bin Sa’id Alu Syalwan, Penerjemah Ashim, Penerbit Griya Ilmu)
__________
Foote Note
(1). Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan dapat menjadikan seorang istri mencintai suaminya, atau suami mencintai istri
(2). Wada’ah adalah jimat yang terbuat dari sejenis rumah kerang. Orang-orang jahiliyah beranggapan depan digunakan sebagai penangkal penyakit

http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1860&bagian=0

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s