HAK DAN KEWAJIPAN SUAMI ISTERI MENURUT SYARI’AT ISLAM YANG MULIA

Oleh
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam sentiasa menganjurkan kaum muda untuk menyegerakan menikah sehingga mereka tidak terjebak dalam kemaksiatan, menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Ini kerana, banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Ini kerana menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia shaum (puasa) kerana puasa itu dapat membentengi dirinya.”[1]

Anjuran Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam untuk segera bernikah mengandungi berbagai manfaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya:

(1). Melaksanakan Perintah Allah Ta’ala.
(2). Melaksanakan Dan Menghidupkan Sunnah Nabi Shallallaahu ‘
Alaihi Wa Sallam.
(3). Dapat Menundukkan Pandangan.
(4). Menjaga Kehormatan Lelaki Dan Perempuan.
(5). Terpelihara Kemaluan Daripada Berbagai Ragam Maksiat.

Dengan bernikah, seseorang akan terpelihara daripada perbuatan jelek dan hina, seperti zina, dan selainnya. Dengan terpelihara diri daripada berbagai jenis perbuatan keji, maka hal ini adalah salah satu sebab dijaminnya dia untuk masuk ke dalam Syurga.

Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Ertinya : Barangsiapa yang menjaga apa yang ada di antara dua bibir (lisan)nya dan di antara dua paha (kemaluan)nya, aku akan jamin dia masuk ke dalam Syurga.”[2]

(6). Ia Juga Akan Termasuk Di Antara Orang-Orang Yang Ditolong Oleh Allah.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang tiga golongan yang ditolong oleh Allah, iaitu orang yang bernikah untuk memelihara dirinya dan pandangannya, orang yang berjihad di jalan Allah, dan seorang hamba yang ingin melunasi hutangnya (menebus dirinya) agar merdeka (tidak menjadi hamba lagi). Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Ertinya : Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapat pertolongan Allah: (1) mujahid fi sabilillah, (2) hamba yang menebus dirinya agar merdeka, dan (3) orang yang bernikah kerana ingin memelihara kehormatannya.”[3]

(7). Dengan Bernikah, Seseorang Akan Menuai Ganjaran Yang Banyak.

Bahkan, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan bahswa seseorang yang melakukan hubungan seks dengan isterinya akan mendapatkan ganjaran. Beliau bersabda,

“Ertinya : … dan pada persetubuhan salah seorang daripada kalian adalah shadaqah…”[4]

(8). Mendatangkan Ketenangan Di Dalam Hidupnya

Iaitu dengan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana firman Allah ‘Azza wa Jalla:

“Ertinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu daripada jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Ruum : 21)

Seseorang yang melimpah ruah hartanya belum tentu merasa tenang dan bahagia di dalam kehidupannya, lebih-lebih lagi jika dia belum bernikah lalu justeru itu melakukan pergaulan di luar pernikahan yang sah. Kehidupannya akan dihantui oleh kegelisahan. Dia juga tidak akan mengalami mawaddah dan cinta yang sebenarnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

“Ertinya : Tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai seperti (yang terlihat dalam) pernikahan.”[5]

Cinta yang dibungkus dengan perhubungan di luar nikah, pada hakikatnya hanyalah nafsu syahwat belaka, bukan kasih sayang yang sesungguhnya, bukan rasa cinta yang sebenarnya, dan dia tidak akan mengalami ketenangan kerana dia berada di dalam perbuatan dosa dan laknat Allah. Terlebih lagi jika mereka hidup berduaan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Mereka akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan yang menghinakan mereka di dunia dan akhirat.

Berdua-duaan antara dua insan yang berlainan jantina merupakan perbuatan yang terlarang dan hukumnya haram di dalam Islam, kecuali antara suami dengan isteri atau dengan mahramnya. Sebagaimana sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

“Ertinya : Jangan sekali-kali seorang lelaki bersendirian dengan seorang wanita, kecuali si wanita itu bersama mahramnya.”[6]

Berdua-duaan dengan didampingi mahramnya pun harus ditilik daripada sudut kepentingan yang ada. Jika tujuannya adalah untuk ber’dating’, maka hukumnya tetap terlarang dan haram kerana perhubungan di luar nikah hanya akan mendatangkan kegelisahan dan menjerumuskan dirinya kepada perbuatan-perbuatan terlaknat. Di dalam agama Islam yang sudah sempurna ini, tidak ada istilah bermain cinta meskipun dengan dalih untuk dapat saling mengenali dan memahami di antara kedua calon suami isteri.

Namun berdua-duaanan dengan didampingi mahramnya dengan tujuan meminang (khitbah), kemudian dia bernikah, maka hal ini diperbolehkan di dalam syari’at Islam, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan pula oleh syari’at.

(9). Memiliki Keturunan Yang Shalih

Setiap orang yang bernikah pasti ingin memiliki anak. Dengan bernikah –dengan izin Allah- dia akan memperolehi keturunan yang shalih, sehingga menjadi aset yang sangat berharga kerana anak yang shalih akan sentiasa mendo’akan kedua orang tuanya, serta dapat menjadikan amal bani Adam terus mengalir meskipun jasadnya sudah berkalang tanah di dalam kubur.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Ertinya : Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo’akannya.”[7]

(10). Bernikah Dapat Menjadi Sebab Semakin Banyaknya Jumlah Ummat Nabi Muhammad Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam

Termasuk di dalam anjuran Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah menikahi wanita-wanita yang subur, supaya dia memiliki keturunan yang banyak.

Seorang yang beriman tidak akan merasa takut dengan sempitnya rezeki daripada Allah sehingga dia tidak membatasi jumlah kelahiran anaknya. Di dalam Islam, pembatasan jumlah kelahiran atau dengan istilah lain yang menarik (seperti “Perancangan Keluarga”) hukumnya haram dalam Islam ( kecuali dengan sebab-sebab syari’e seperti kesihatan dan keselamatan si ibu). Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah mendo’akan seorang Shahabat beliau, iaitu Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu, yang telah membantu Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam selama sepuluh tahun dengan do’a:

“Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkatilah baginya daripada apa-apa yang Engkau anugerahkan kepadanya.”[8]

Dengan kehendak Allah, dia menjadi orang yang paling ramai anaknya dan paling banyak hartanya pada waktu itu di Madinah. Kata Anas, “Anakku, Umainah, menceritakan kepadaku bahawa anak-anakku yang sudah meninggal dunia ada 120 orang pada waktu Hajjaj bin Yusuf memasuki kota Bashrah.”[9]

Semestinya seorang muslim tidak merasa khuatir dan takut dengan ramainya anak, bahkan sepatutnya dia berasa bersyukur kerana telah mengikuti Sunnah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang mulia. Allah ‘Azza wa Jalla akan memudahkan baginya dalam mendidik anak-anaknya, sekiranya dia bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagi Allah ‘Azza wa Jalla tidak ada yang mustahil.

Di antara manfaat dengan ramainya anak dan keturunan adalah:

1. Mendapatkan kurnia yang sangat besar yang lebih tinggi nilainya daripada harta.
2. Menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan.
3. Aset untuk mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah.
4. Di dunia mereka akan saling menolong dalam kebajikan.
5. Mereka akan membantu meringankan beban orang tuanya.
6. Do’a mereka akan menjadi amal yang bermanfaat ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi beramal (telah meninggal dunia).
7. Jika ditakdirkan anaknya meninggal ketika masih kecil/belum baligh -insya Allah- dia akan menjadi syafa’at (penghalang masuknya seseorang ke dalam Neraka) bagi orang tuanya di akhirat kelak.
8. Anak akan menjadi hijab (pembatas) dirinya dengan api Neraka, manakala orang tuanya mampu menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang shalih atau shalihah.
9. Dengan ramainya anak, akan menjadi salah satu sebab kemenangan kaum muslimin ketika jihad fi sabilillah dikumandangkan kerana jumlahnya yang sangat ramai.
10. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bangga akan jumlah ummatnya yang ramai.

Anjuran Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ini tentu tidak bertentangan dengan manfaat dan hikmah yang dapat dipetik di dalamnya. Meskipun kaum kafir tiada berhenti-henti menakut-nakutkan kaum muslimin supaya mereka tidak memiliki ramai anak dengan alasan rezeki, waktu, dan tenaga yang terbatas untuk mengurus dan memerhatikan mereka, sedangkan boleh jadi dengan adanya anak-anak yang menyambutnya ketika pulang dari bekerja, ia akan membuatkan rasa letih dan lelahnya hilang seketika. Apalagi jika dia dapat bermain dan bersenda gurau dengan anak-anaknya. Masih banyak lagi keutamaan di dalam memiliki ramai anak, dan hal ini tidak mampu dinilai dengan harta.

Bagi seorang muslim yang beriman, dia harus yakin dan mengimani bahawa Allahlah yang memberikan rezeki dan mengatur seluruh rezeki bagi hambaNya. Tidak ada yang luput daripada pemberian rezeki Allah ‘Azza wa Jalla, meskipun ia hanya seekor ikan yang hidup di lautan yang sangat dalam atau burung yang terbang tinggi di langit. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

“Ertinya : Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat simpanannya. Semua (tertulis) di dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (Huud : 6)

Pada hakikatnya, bekerja hanyalah sebagai sarana datangnya rezeki, bukan yang memberikan rezeki, sehinggakan setiap hamba Allah ‘Azza wa Jalla diperintahkan untuk berusaha dan bekerja, sebagai sebab datangnya rezeki itu asalkan dengan tetap tidak berbuat maksiat kepada Allah ‘Azza wa Jall. Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

Ertinya : “Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.” (Ath-Thalaq : 4)

Jadi, pada dasarnya tidak ada alasan apa pun yang membenarkan seseorang membatasi dalam memiliki jumlah anak, misalnya dengan menggunakan alat-alat seperti kondom bahkan ada yang akan membahayakan dirinya dan suaminya, secara perubatan mahupun psikologi.

 

 

APABILA BELUM DIKURNIAI ANAK

Allah Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Maha Adil, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana menganugerahkan anak kepada pasangan suami isteri, dan ada pula yang tidak diberikan anak. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

“Ertinya : Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak lelaki kepada sesiapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis lelaki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.” (Asy-Syuuraa : 49-50)

Apabila sepasang suami isteri sudah bernikah sekian lama namun ditakdirkan oleh Allah belum memiliki anak, maka janganlah dia berputus asa daripada rahmat Allah ‘Azza wa Jalla. Hendaklah dia terus berdo’a sebagaimana Nabi Ibrahim ‘alaihis salaam dan Zakariya ‘alaihis salaam telah berdo’a kepada Allah sehinggakn Allah ‘Azza wa Jalla mengabulkan do’a mereka.

Do’a mohon dikurniai keturunan yang baik dan shalih terdapat di dalam Al-Qur’an, iaitu:

“Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang shalih.” (Ash-Shaaffaat : 100)

“…Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” (Al-Furqaan : 74)

“…Ya Rabbku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan Engkaulah ahli waris yang terbaik.” (Al-Anbiyaa’ : 89)

“…Ya Rabbku, berilah aku keturunan yang baik dari sisiMu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do’a.” (Ali ‘Imran : 38)

Suami isteri yang belum dikurniai anak, hendaklah ikhtiar dengan berubat secara perubatan yang dibenarkan menurut syari’at, juga mengambil ubat-ubatan, makanan dan minuman yang menyuburkan. Juga dengan meruqyah (jampi) diri sendiri dengan ruqyah yang diajarkan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan terus menerus istighfar (memohon ampun) kepada Allah di atas segala dosa. Serta sentiasa berdo’a kepada Allah di tempat dan waktu yang dikabulkan. Seperti ketika thawaf di Ka’bah, ketika berada di Shafa dan Marwah, pada waktu sa’i, ketik wuquf di Arafah, berdo’a di sepertiga malam yang akhir, ketika sedang berpuasa, ketika safar, dan lainnya.

Apabila sudah berdo’a namun belum terkabul juga, maka ingatlah bahawa semua itu ada hikmahnya. Do’a seorang muslim tidaklah sia-sia dan Insya Allah akan menjadi simpanannya di akhirat kelak.

Janganlah sesekali seorang muslim berburuk sangka kepada Allah! Hendaklah dia sentiasa berbaik sangka kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan baginya, maka itulah yang terbaik. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyayang kepada hamba-hambaNya, Maha Bijaksana dan Mahaadil.

Bagi yang belum dikurniai anak, gunakanlah kesempatan dan waktu untuk melakukan banyak kebaikan yang sesuai dengan syari’at, setiap hari membaca Al-Qur-an dan menghafalnya, gunakan waktu untuk membaca buku-buku tafsir dan buku-buku lain yang bermanfaat, berusaha membantu keluarga, kerabat terdekat, jiran tetanga yang sedang susah dan miskin, mengasuh anak yatim, dan sebagainya.

Mudah-mudahan dengan perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan dengan ikhlas mendapat ganjaran daripada Allah di dunia dan di akhirat, serta dikurniai anak-anak yang shalih.

(Disalin dari buku Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Putaka A-Taqwa Bogor – Jawa Barat, Cet Ke II Dzul Qa’dah 1427H/Desember 2006)

 

http://almanhaj.or.id

Di terjemah dan diedit oleh Abu Usamah


[1] Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (I/378, 425, 432), al-Bukhari (no. 1905, 5065, 5066), Muslim (no. 1400), at-Tirmidzi (no. 1081), an-Nasa-i (VI/56, 57), ad-Darimi (II/132), Ibnu Jarud (no. 672) dan al-Baihaqi (VII/77), dari ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu.

[2] Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6474, 6807), dari Sahl bin Sa’ad radhiyallaahu ‘anhu.

[3] Hadits hasan: Diriwayatkan oleh Ahmad (II/251), an-Nasa-i (VI/61), at-Tirmidzi (no. 1655), Ibnu Majah (no. 2518) dan al-Hakim (II/160, 161), dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu. Lihat al-Misykah (no. 3089).

[4] Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1006), al-Bukhari dalam al-Adaabul Mufrad (no. 227), Ahmad (V/167, 168), Ibnu Hibban (no. 4155—at-Ta’liiqatul Hisaan) dan al-Baihaqi (IV/188), dari Abu Dzarr radhiyallaahu ‘anhu.

[5] Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1847), al-Hakim (II/160), al-Baihaqi (VII/78) dari Ibnu ‘Abbas radhiyallaahu ‘anhuma. Lihat Silsilah ash-Shahiihah (no. 624).

[6] Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (I/26, 222), al-Bukhari (no. 1862) dan Muslim (no. 1341) dan lafazh ini menurut riwayat Muslim, dari Sahabat Ibnu ‘Abbas radhiyallaahu ‘anhuma

[7] Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1631), al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 38), Abu Dawud (no. 2880), an-Nasa’i (VI/251), at-Tirmidzi (no. 1376, Ibnu Khuzaimah (no. 2494), Ibnu Hibban (no. 3016) dan lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu. Lihat Irwaa’ul Ghaliil (no. 1580).

[8] Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6334, 6344, 6378, 6380) dan Muslim (no. 2480, 2481).

[9] Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1982). Lihat Fat-hul Baari (IV/228-229).

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s