One comment on “Persoalan Janggut dan Misai.

  1. Sebenarnya, hukum yang paling tepat di dalam masaalah menyimpan janggut adalah “wajib” bukan “sunat” (yg berpendapat begini berdalilkan bahawa ia adalah amalan yg berupa ‘adat dan fitrah, akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang dho’if / lemah), kerana ulama2 4 mazhab telah sepakat yg menyimpan janggut itu wajib, dan demikianlah pendapat majoriti atau jumhur ulama salafus solehin. Hanya sebilangan kecil ulama yang berpendapat ianya sunat.

    (Rujuk kitab “Janggut dan Kepentingannya” oleh Syaikhul Hadith ‘Allamah Muhammad Zakariyya Kandahlawi rah.)

    Dan mencukur janggut hukumnya haram, kecuali bahagian yg lebih daripada jarak satu telapak tangan, maka bahagian yg lebih itu sahaja boleh dicukur berdasarkan amalan dan pengakuan beberapa orang sahabat-sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم.

    Wallahu a’lam.

Tinggalkan Jawapan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Tukar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Tukar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Tukar )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Tukar )

Connecting to %s